Hoe werken we samen aan schoon en gezond water?

Het waterschap werkt aan schoon water in sloten en rivieren voor planten en dieren. Voor het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit staan we voor een deel zelf aan de lat. En voor een deel zijn we afhankelijk van derden. Daarom werken we actief samen met inwoners, agrariërs, gemeentes en natuurorganisaties. Voor het uitvoeren van die maatregelen zijn verschillende subsidiemogelijkheden. Helpt u mee?

Samen met bewoners

Meten Zonnewijzer voor site

Wat is de kwaliteit van het water, zoals vijvers, sloten en grachten? Hoe helder is het water? Leven er genoeg planten en dieren in? Wil je meer inzicht krijgen in de waterkwaliteit in je eigen omgeving? Dan kan je meedoen aan het samen-meten project.

Samen met agrariërs

Vier koeien in weiland bij een drinkbak.

Agrariërs en het waterschap werken nauw samen om de waterkwaliteit te verbeteren. Bij 'de Bloeiende Boerensloot', kunt u als agrariër of vrijwilliger, de waterkwaliteit meten in het landelijk gebied.

Samen met gemeenten

De Gracht Utrecht met de Domtoren op de achtergrond. In de gracht liggen twee bootjes

Het waterschap wil samen met gemeenten de waterkwaliteit verbeteren en samen een klimaatbestendig stedelijk gebied realiseren. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige leefomgeving. Om hier impuls aan te geven, stelt het waterschap jaarlijks een budget beschikbaar om verbeteringen uit te voeren.

Wat doet het waterschap

Krillbootje wilhelminapark bewerkt voor site

We zuiveren het afvalwater, investeren in schoon water, monitoren de waterkwaliteit en baggeren. De natuur is gebaat bij schoon en gezond water. We hebben oog voor de natuur en leggen natuurvriendelijke oevers en vispassages aan. Ook bestrijden we exoten zoals de Grote waternavel en de Muskusrat.

Vissen

De vissen in onze wateren zijn van groot belang voor een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem in het water. Lees hier hoe en waarom we ons intensief inzetten om de vissen en hun leefomgeving te beschermen.

Waterqi©

In de Veldhuizerplas in Utrecht gaan wij samen met de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht de waterkwaliteit verbeteren. Dat doen we met een nieuwe techniek: de WaterQi©.

Plastic in het water

Winnende foto Lianne van Buuren fotowedstrijd Single Plastic Use 2021

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de plastic soep. Zwerfafval is zichtbaar en zorgt voor ergernis en opruimkosten. De gevolgen van microplastics zijn veel minder zichtbaar, maar kunnen grote gevolgen hebben.

Initiatieven van bewoners

Voorkant Flyer Blauwe bewonersinitiatieven

Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités opgelet: het waterschap geeft subsidie voor projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer.

Veilig zwemmen en waterkwaliteit

DSC_0443

In de zomer gaan veel mensen zwemmen. Voordat u, al dan niet met uw hond, het water opzoekt, stellen we u graag op de hoogte van de risico's die op de loer liggen bij hoge temperaturen: waar moet u op letten, waar kunt u wel zwemmen en waar maar beter niet?

Baggeren

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap. Het onderhoud aan deze kleinere watergangen (veelal sloten) gebeurt door de eigenaren zelf. Dit kunnen zowel particulieren als andere overheden en organisaties zijn.

Lozen

Er gelden regels voor lozingen op het oppervlaktewater en het riool. Want lozingen kunnen schadelijk zijn voor de waterkwaliteit. Daarom zijn er regels. Onze milieu-inspecteurs houden toezicht op de naleving hiervan. We meten iedere maand op 80 punten de waterkwaliteit. Lees meer over de regels.

Stedelijk water

Binnen het netwerk Water & Klimaat van gemeenten en het waterschap werken wij samen aan analyses en het voorbereiden van effectieve waterkwaliteitsmaatregelen.

Meld waterverontreiniging

Bij calamiteiten, bijvoorbeeld vissterfte of olie in de sloot, zorgen we ervoor dat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden en dat het zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Ziet u waterverontreiniging? Wij ontvangen graag uw melding!