Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

Help mee aan een duurzaam en waterbewuste omgeving

Heeft u plannen voor een buurtinitiatief om uw wijk, straat of tuinen groener of watervriendelijk in te richten? Of zijn er ideeën om buurtgenoten waterbewuster te maken?

De subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven kan u financieel helpen om deze te realiseren.

BBI logo

Budget en voorwaarden

Dit jaar is er in totaal € 200.000,- beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van de leefomgeving en meer waterbewustzijn.

Budget

  • Per aanvraag is er maximaal € 5.000,- inclusief BTW subsidie beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten betaalt.
  • Voor de aanschaf van regentonnen en groene daken is de vergoeding maximaal 30%.

Voorwaarden

  • De activiteiten vinden plaats in het gebied van ons waterschap;
  • Voor een activiteit geldt dat deze door minimaal 8 deelnemers moet worden uitgevoerd. Er is geen maximum;
  • Het waterschap subsidieert geen initiatieven achteraf;
  • De activiteit draagt aantoonbaar bij aan het vergroten van duurzaam waterbeheer en/of waterbewustzijn.

Social media

Wij stellen het op prijs als u bij het delen van uw initiatief op social media, het waterschap tagt:

Instagram en X (Twitter): @hdsr_waterschap | LinkedIn: @Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | Facebook: verwijs naar deze pagina.

Aanvraag subsidie Blauwe Bewonersinitiatief

Nodig bij uw aanvraag

Voeg uw plan van aanpak en de kostenberaming als bijlage toe in het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Blauwe Bewonersinitiatief

U ontvangt binnen 8 weken een reactie van het waterschap met meer informatie over uw aanvraag. Als er vragen zijn vanuit het waterschap nemen we eerder contact met u op.

Veel gestelde vragen

Help mee!

Flyer Blauwe Bewonersinitiatieven

Werk mee aan een waterbewuste en duurzame omgeving!

Meer subsidiemogelijkheden

Naast het waterschap zijn er fondsen, organisaties en andere overheden (zoals een gemeente) die activiteiten subsidiëren.

Hieronder vindt u een paar organisaties die groene en/of blauwe plannen subsidiëren.

Impressie van projecten

Groen schoolplein Basisschool de Zonnewijzer Houten

Van watervriendelijke schoolpleinen, clean up acties tot groene daken en van het organiseren van een tentoonstelling tot kortingsacties voor regentonnen. Hier vindt u een paar van deze projecten.

Klik op een ballon en bekijk de acties van inwoners

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u een e-mail sturen naar Bewonersinitiatief@hdsr.nl