Informatie op maat voor agrariërs

Actueel

Nieuwsbrief @grariër

De nieuwsbrief @grariër verschijnt eens in de 6 à 8 weken en bevat informatie op maat voor agrariërs. 
De nieuwsbrief is gratis.

Filmpjes ecologisch sloot schonen

Filmpjes slootschonen

Bodemdaling veenweidegebied

Lange Weide omgeving koeien

We werken nauw samen met andere partijen. We benutten de kracht in het gebied door projecten bij agrariërs te ondersteunen en spelen in op nieuwe initiatieven.

Plannen en projecten

Foto voorkant folder ontvangstplicht

Het waterschap maakt (beleids)plannen en voert op diverse plekken projecten uit. Soms zijn daarbij waterschappers aan het werk op landbouwgrond. Bijvoorbeeld bij baggerprojecten.

Activiteitenbesluit agrarisch

Meer informatie over agrarisch deel van het Activiteitenbesluit.

Vergunningen en regelgeving

Bekijk de informatie over en regelgeving voor tal van activiteiten en regel het direct.

Muskusrat gezien? Meld het ons

Zwemmende muskusrat door Rob Wirtz

Muskusratten en beverratten kunnen veel schade veroorzaken aan onze dijken en kades. Daarom bestrijdt het waterschap deze knaagdieren. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Neem dan contact op met het waterschap.