Informatie op maat voor agrariërs

Actueel

Subsidie voor water en bodem

Agrariers gezocht! Subsidie voor water en bodem

Bent u agrariër en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren? Dan  kunt u weer een aanvraag indienen voor 2023.

Nieuwsbrief @grariër

De nieuwsbrief @grariër verschijnt eens in de 6 à 8 weken en bevat informatie op maat voor agrariërs. 
De nieuwsbrief is gratis.

Filmpjes ecologisch sloot schonen

Filmpjes slootschonen

Vergunningen en regelgeving

Bekijk de informatie over en regelgeving voor tal van activiteiten en regel het direct.

Plannen en projecten

Het waterschap maakt (beleids)plannen en voert op diverse plekken projecten uit. Soms zijn daarbij waterschappers aan het werk op landbouwgrond. Bijvoorbeeld bij baggerprojecten.

Praktisch aan de slag in de landbouw

Het waterschap werkt samen met agrariërs om uit- en afspoeling van voedingsstoffen op agrarische bedrijven tegen te gaan.

Praktisch aan de slag in de fruitteelt

Het waterschap en de fruittelers werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Dit in combinatie met een duurzame Utrechtse fruitteelt.

Activiteitenbesluit agrarisch

Meer informatie over agrarisch deel van het Activiteitenbesluit.

Muskusrat gezien? Meld het ons

Zwemmende muskusrat door Rob Wirtz

Muskusratten en beverratten kunnen veel schade veroorzaken aan onze dijken en kades. Daarom bestrijdt het waterschap deze knaagdieren. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Neem dan contact op met het waterschap.