Gooi geen exoot in de sloot

Wilt u af van de waterplanten in uw vijver of aquarium? Gooi ze dan in uw groencontainer en dus niet in de sloot! Het lijkt misschien zonde om waterplanten in de groene container te gooien, maar als ze eenmaal in de sloot belanden kunnen de exoten een ware plaag vormen. Bovendien kost de bestrijding ervan heel veel geld.

Omdat ze hier geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen sloten kunnen bijvoorbeeld helemaal dicht groeien. Inheemse waterplanten komen hierbij in de verdrukking, maar bijvoorbeeld ook vissen komen in het nauw.

Beruchte exoten die niet in onze wateren horen

Een aantal beruchte exoten zijn:

  • Ongelijkbladig vederkruid;
  • Grote waternavel;
  • Azolla-kroos;
  • Waterwaaier/Cabomba;
  • Watersla;
  • Japanse duizendknoop;
  • Waterteunisbloem.

Hoe herkent u deze exoten? Bekijk de afbeeldingen.

Meld het als u een exoot ziet!

Ziet u ergens waterplanten waarvan u vermoedt dat het exoten zijn? Maak hier dan alstublieft melding van en bel het waterschap: (030) 634 5700.

Vroegtijdige ontdekking exoten belangrijk

Bedankt voor uw doorgifte! Het waterschap maakt werk van het (intensief) verwijderen van exoten. Een snelle ontdekking van exoten is hierbij erg belangrijk. Uw hulp is daarom hard nodig!


Zie ook

Meld exoten via de snApp de exoot app

De app is te downloaden in de App Store (Apple) en in de Play Store (Android).

Herken veelvoorkomende exoten!