Melden van incident of overlast

Een incident of calamiteit melden

Ziet u een waterpeil dat te hoog of juist te laag staat? Stroomt het water niet goed door omdat er een verstopping is of ziet u dode vissen of andere dode dieren drijven? Ziet u dat vervuild water geloosd wordt? Dreigt er een overstroming? Neem dan contact op met het waterschap. We zijn hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.

Telefonisch

Bel (030) 634 57 00.

Online

Let op: buiten kantooruren en in het weekend wordt uw digitale melding de eerstvolgende werkdag bekeken. Een digitale melding die u vrijdagavond doet, zien we dus pas maandagochtend.

Is er spoed of twijfelt u? Doe dan een telefonische melding!

Grondwateroverlast

Doordat het de laatste periode erg nat is, doen veel bewoners melding bij het waterschap over grondwateroverlast, bijvoorbeeld over water in de kelder of kruipruimte. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van grondwateroverlast op uw eigen perceel. Voor vragen over grondwateroverlast kunt u terecht bij uw gemeente.

Klacht over het waterschap

Vindt u dat u slecht behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder van ons waterschap? Of vindt u dat u door ons onjuist geïnformeerd bent? Meld dit dan.

Muskusratten

Heeft u een muskusrat gezien? Meld het telefonisch via (030) 634 57 56 of meld het online.