Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Vanaf maandag 1 april 09.00 uur kunt u een aanvraag indienen

Vanaf 1 april is het voor agrariërs weer mogelijk om gebruik te maken van de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. Maatregelen voor klimaatadaptatie worden in het najaar opengesteld. De regeling is bedoeld om agrariërs handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Er is dit jaar € 220.000 beschikbaar voor waterkwaliteitsmaatregelen en € 75.000 voor maatregelen voor klimaatadaptatie.

Wilt u subsidie aanvragen? Dat kan vanaf maandag 1 april 9 uur.

Subsidie: voor wie?

De regeling is bedoeld om agrariërs handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De subsidie is er voor agrariërs die maatregelen willen nemen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Maatregelen voor klimaatadaptatie worden in het najaar opengesteld. U kunt bij uw subsidieaanvraag advies krijgen van een zogeheten watermakelaar. De gegevens van de watermakelaars vindt u op deze pagina.

Maatregelen waterkwaliteit

Voor de waterkwaliteitsmaatregelen zijn er twee categorieën investeringen. U kunt investeren in drinkbakken en overige waterkwaliteitsmaatregelen. Het indienen van aanvragen kan tot en met 30 juni 2024. Afhankelijk van de interesse volgt goedkeuring dan wel loting. Is er nog budget over dan volgt een 2de ronde, hiervoor geldt een principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Bekijk de folder voor meer informatie.

Maatregelen klimaatadaptatie

Nieuw in 2024 is dat HDSR ook subsidie beschikbaar stelt voor maatregelen voor klimaatadaptatie. Agrariërs zijn met dit uitvoering van dit type maatregelen beter voorbereid op klimaatverandering en extreme situaties zoals wateroverlast en droogte.

Wij streven ernaar om deze categorie maatregelen in het najaar van 2024 open te stellen. Verdere informatie volgt.

Subsidiebijdrage

De subsidie voor waterkwaliteitsmaatregelen bedraagt maximaal €6.000,- per maatregel. Voor natuurvriendelijke oevers met een flauw talud geldt een maximum van €12.000,-. Bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen geldt ook een maximum van €6.000,- per agrarisch bedrijf per jaar, tot een maximum bedrag van €10.000,- per drie jaar. Als een van de maatregelen de aanleg van een natuurvriendelijke oever met een flauw talud betreft, kan dit bedrag oplopen tot een maximum van €12.000,- per agrarisch bedrijf.

Voor de categorie drinkbakken geldt een maximum subsidiebedrag van €2.250,-. Binnen deze regeling mag een aanvrager meerdere drinkbakken aanschaffen, tot een maximumbedrag van €6.000,-.

Watermakelaars

De watermakelaars zijn er voor agrariërs om samen te bepalen hoe de subsidieregeling in uw voordeel kan werken. Zij begeleiden u bijvoorbeeld bij het opstellen van een agrarisch waterplan. Voor advies en meer informatie kunt u contact opnemen met een watermakelaar uit uw gebied.

  • Collectief Rijn, Vecht en Venen: Jan Oudshoorn | 06 1889 7232 | jan@rijnvechtenvenen.nl
  • Collectief Rijn & Gouwe Wiericke en ANV Lopikerwaard: Harold Vlooswijk | 06 26520325 | harold.vlooswijk@hotmail.com
  • Collectief Lopikerwaard: Maarten van Beek | 06 1566 7860 | Maarten.vanBeek@collectieflopikerwaard.com
  • Boerennatuur Utrecht Oost: Dirk Jan Bleijerveld | 06 3151 3211| D.J.Bleijerveld@boerennatuurutrechtoost.nl