Rivierkreeften

Binnen ons beheergebied komen steeds meer rivierkreeften voor. Hierbij gaat het vooral om de invasieve Amerikaanse rivierkreeften. Deze uitheemse soort doet het nogal goed in Nederland. Ze knippen waterplanten kapot, eten eitjes van vissen en amfibieën en ze graven in oevers. Vanwege weinig natuurlijke vijanden en de grote hoeveelheid jongen die ze voortbrengen, neemt hun populatie toe.

In ons beheergebied komen 3 soorten invasieve uitheemse rivierkreeften voor, namelijk de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft en de Rode Amerikaanse rivierkreeft. Van deze soorten komen de rode en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft het meest voor. De Rode Amerikaanse rivierkreeft is de meest bekende omdat deze op regenachtige dagen het land op kruipt om op zoek te gaan naar nieuwe wateren.