Waterkwaliteit bij warmte

Waterkwaliteit: een belangrijke taak voor het waterschap

De meeste mensen zijn gek op de zomer. Zon, warm weer, lekker buiten zijn en zwemmen. Voordat u - al dan niet met uw hond - het water opzoekt, stellen we u graag op de hoogte van de risico's die op de loer liggen bij hoge temperaturen: waar moet u op letten, waar kunt u wel zwemmen en waar maar beter niet?

Meld waterverontreiniging

Heeft u ergens blauwalg gesignaleerd, een groep dode vissen/watervogels zien drijven of iets anders afwijkends geconstateerd?

Veilig zwemmen

De provincie stelt zwemwaterlocaties vast en houdt voor deze locaties, in samenwerking met het waterschap, de waterkwaliteit in de gaten. Ons beheergebied ligt voor het overgrote deel in de provincie Utrecht en voor een klein gedeelte in de provincie Zuid-Holland.

Gevaren voor de waterkwaliteit

Langdurig warm weer kan een nadelig effect hebben op (zoet) binnenwater. Hoe minder stroming er is, hoe groter het risico. In onze binnenwateren liggen de volgende gevaren op de loer:

Maaien

Voor een goede aan- en afvoer van water is maaien van waterplanten noodzakelijk. Bij warm weer kan maaien soms leiden tot tijdelijke zuurstofloosheid in het water. Dit komt doordat de waterbodem wordt omgewoeld. Zuurstoftekort in het water kan leiden tot vissterfte. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen stoppen we met de werkzaamheden zodra de watertemperatuur boven de 25º C stijgt.

Regen

Regen brengt verkoeling, maar bij plotselinge en extreme regenbuien kunnen de riolen zo vol stromen, dat ze overbelast dreigen te raken. Om te voorkomen dat het water via het toilet in de huizen omhoog komt, wordt het rioolwater dan via een overstort afgevoerd naar het oppervlaktewater. Dan komt overtollig rioolwater in sloten in de buurt terecht. Zwem daarom alleen in officieel zwemwater.