Actueel

Nieuws

Ons waterschap op Twitter

Bekendmakingen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden publiceert zijn officiële bekendmakingen alleen nog digitaal. Het waterschap maakt daarbij gebruik van de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

Naar de bekendmakingen

E-mailservice

De bekendmakingen uit uw buurt wekelijks via e-mail ontvangen? Dat kan. Maak daarvoor een profiel aan via de e-mailservice op overheid.nl. U kunt zelf aangeven of u alleen voor het waterschap bekendmakingen wilt ontvangen, of bijvoorbeeld ook voor uw gemeente en de provincie.

Actuele thema's

  • Beweidingsverbod Lekdijk ingetrokken tot november 2022: per 1 april mag vee weer op bepaalde delen van de Lekdijk grazen. Van 1 november 2021 tot 1 april 2022 gold er een beweidingsverbod voor vee op de kruin, taluds en buitenbermen van de Lekdijk. Dat verbod is nu dus opgeheven tot november 2022.
  • 900 jaar waterbeheer: in 2022 is het precies 900 jaar geleden dat de Kromme Rijn bij Dorestad (het huidige Wijk bij Duurstede) werd afgedamd, waarmee het waterbeheer in ons gebied begon!
  • Waterbazen: wat kun jij doen om mee te helpen wateroverlast en watertekort te voorkomen?