Actueel

Nieuws

Ons waterschap op Twitter

Actuele thema's

  • Droogte 2023
    Op 1 april 2023 startte officieel het droogteseizoen. Het klimaat verandert. We hebben steeds vaker extreem weer zoals zware regenbuien en lange perioden van droogte. Los van de overlast die dat voor velen oplevert, kan de schade voor de natuur en de landbouw groot zijn. We houden de situatie dan ook nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om te zorgen voor voldoende water voor inwoners, boeren en tuinders, industrie, natuur en recreatie.

  • Het nieuwe College 
    Het nieuwe College van dijkgraaf en hoogheemraden van De Stichtse Rijnlanden heeft op 26 en 27 juni 2023 de definitieve portefeuilleverdeling vastgelegd. Tijdens twee heidagen van het dagelijks bestuur stond niet alleen de portefeuilleverdeling maar ook de samenwerking onderling en met de ambtelijke organisatie centraal. Secretaris-directeur Cis Apeldoorn blikt tevreden terug: "Het waren waardevolle dagen waarop we een stevig fundament hebben gelegd voor onze samenwerking. Ik ben erg blij met de uitkomst en het geeft ons veel vertrouwen voor de komende jaren."

Bekendmakingen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden publiceert zijn officiële bekendmakingen alleen nog digitaal. Het waterschap maakt daarbij gebruik van de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

Naar de bekendmakingen

E-mailservice

De bekendmakingen uit uw buurt wekelijks via e-mail ontvangen? Dat kan. Maak daarvoor een profiel aan via de e-mailservice op overheid.nl. U kunt zelf aangeven of u alleen voor het waterschap bekendmakingen wilt ontvangen, of bijvoorbeeld ook voor uw gemeente en de provincie.