Actueel

Nieuws

Ons waterschap op Twitter

Bekendmakingen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden publiceert zijn officiële bekendmakingen alleen nog digitaal. Het waterschap maakt daarbij gebruik van de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

Naar de bekendmakingen

E-mailservice

De bekendmakingen uit uw buurt wekelijks via e-mail ontvangen? Dat kan. Maak daarvoor een profiel aan via de e-mailservice op overheid.nl. U kunt zelf aangeven of u alleen voor het waterschap bekendmakingen wilt ontvangen, of bijvoorbeeld ook voor uw gemeente en de provincie.

Actuele thema's

  • Beweidingsverbod (Lek)dijk en gesloten dijkperiode in het hoogwaterseizoen: Vanaf november 2022 mag het vee niet meer op de dijk, het gras groeit deze periode minimaal, door het vee van de dijk weg te halen wordt de grasmat niet aangetast en kan het fungeren als een beschermlaag van de dijk. Vanaf oktober 2022 mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd op de dijk. In het natte seizoen kan er schade ontstaan bij het uitvoeren van werkzaamheden. De schade brengt extra risico met hoogwater. Vanaf april 2023 mag het vee op weer terug op bepaalde delen van de dijk en mogen er weer werkzaamheden worden uitgevoerd.

  • 900 jaar waterbeheer: in 2022 is het precies 900 jaar geleden dat de Kromme Rijn bij Dorestad (het huidige Wijk bij Duurstede) werd afgedamd, waarmee het waterbeheer in ons gebied begon!
  • Waterbazen: wat kun jij doen om mee te helpen wateroverlast en watertekort te voorkomen?