Quote waterschapper over hergebruik warmte schoongemaakt rioolwater

Samen op naar de toekomst

Belasting 2020: hoe besteden we uw geld en met welke uitdagingen hebben we te maken?

#Hohohoogwater

Weet jij welke dijk jou beschermt? Laat zien dat je waterveiligheid belangrijk vindt.

Actueel & vacatures

Actuele zaken, zoals nieuws, bekendmakingen en vacatures

Bestuur

Ons bestuur en onze regelgeving

Ons werk

Alles over veilige dijken, schoon water en droge voeten

Belastingen

Informatie over de waterschapsbelasting

Vergunning, subsidies & toezicht

Alles over vergunningen, subsidies, toezicht en regels

Klacht of overlast

U wilt overlast melden, of een klacht indienen

Plannen & projecten

Waar zijn we aan het werk en welke plannen zijn er?

Info op maat

Voor agrariërs, bedrijven, overheden en het onderwijs. Plus open data.