HDSR

Zoeken

Actueel

Actuele zaken, zoals nieuws, bekendmakingen en vacatures

Bestuur en organisatie

Ons bestuur, onze organisatie en onze regelgeving

Ons werk

Alles over veilige dijken, schoon water en droge voeten

Belastingen

Informatie over de waterschapsbelasting

Vergunningen, toezicht en schouw

Alles over vergunningen, meldingen en de regels

Klacht of overlast

U wilt overlast melden, of een klacht indienen

Plannen en projecten

Waar zijn we aan het werk en welke plannen zijn er?

Info op maat

Voor agrariërs, bedrijven, overheden en het onderwijs

Crisisoefening Deining en Doorbraak

Meer dan 200 medewerkers van ons waterschap doen van 25 - 29 september mee aan de grootste crisisoefening rivierdijken sinds 1995.

Deltaprogramma 2018

Eerste nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aangeboden aan de Tweede Kamer om te werken aan een klimaatbestendig Nederland.