Fietsen langs sluizen en stuwen

Bijvoorbeeld langs de vaak verborgen objecten van de Hollandse Waterlinie.

Nieuwe Keur

Ons waterschap heeft haar regelgeving volledig aangepast.

Nieuw beleid peilbeheer

De huidige Nota Peilbeheer stamt uit 2011 en is nodig aan herziening toe.

snApp de exoot app

Wij bestrijden exoten, maar weten niet altijd waar die zijn. Daarom hebben we jou nodig!

Actueel & vacatures

Actuele zaken, zoals nieuws, bekendmakingen en vacatures

Bestuur & organisatie

Ons bestuur, onze organisatie en onze regelgeving

Ons werk

Alles over veilige dijken, schoon water en droge voeten

Belastingen

Informatie over de waterschapsbelasting

Vergunning, subsidies & toezicht

Alles over vergunningen, subsidies, toezicht en regels

Klacht of overlast

U wilt overlast melden, of een klacht indienen

Plannen & projecten

Waar zijn we aan het werk en welke plannen zijn er?

Info op maat

Voor agrariërs, bedrijven, overheden en het onderwijs. Plus open data.