Quote waterschapper over hergebruik warmte schoongemaakt rioolwater

Samen op naar de toekomst

Belasting 2020: hoe besteden we uw geld en met welke uitdagingen hebben we te maken?

Na het hoge water

Zie je het aanspoelsel tegen de dijk? Zo hoog heeft het water de afgelopen weken gestaan!

Actueel & vacatures

Actuele zaken, zoals nieuws, bekendmakingen en vacatures

Bestuur

Ons bestuur en onze regelgeving

Ons werk

Alles over veilige dijken, schoon water en droge voeten

Belastingen

Informatie over de waterschapsbelasting

Vergunning, subsidies & toezicht

Alles over vergunningen, subsidies, toezicht en regels

Klacht of overlast

U wilt overlast melden, of een klacht indienen

Plannen & projecten

Waar zijn we aan het werk en welke plannen zijn er?

Info op maat

Voor agrariërs, bedrijven, overheden en het onderwijs. Plus open data.