Meten waterkwaliteit Bloeiende boerensloot: agrariërs en vrijwilligers gezocht

Natuurlijke, mooie en levendige sloten dragen bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van het platteland. Ecologisch beheer, onderhoud en inrichting van de sloot verhogen de biodiversiteit in de sloot en slootkanten. Maar hoe is de waterkwaliteit in sloten? Dat onderzoeken we graag samen met agrariërs en vrijwilligers, door te meten. Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan het project de Bloeiende boerensloot.

Doel van het meten

Het belangrijkste doel van dit project is te bepalen wat de waterkwaliteit in boerensloten is. En hoe deze sloten en slootkanten bijdragen aan de biodiversiteit. Ook kijken we graag samen met u hoe we hierop met beheer(pakketten) of andere maatregelen invloed kunnen uitoefenen.

Wat gaat u doen?

In de periode van mei tot oktober loopt u langs de sloten, de natuurvriendelijk oever of de vooroevers. U inventariseert dan welke water- en oeverplanten er groeien.

Wat gaat u meten?

Bij de metingen let u op verschillende zaken, zoals:

  • Bepalen meetgebied
  • Doorzicht
  • Slibdikte
  • Vegetatiebedekking en aantal plantensoorten
  • Bloeiende planten.

Bespreken van de resultaten

We werken samen met vier agrarische natuurverenigingen (collectieven). Binnen het werkgebied van het waterschap zijn de volgende collectieven actief: Rijn Vecht & Venen, Rijn & Gouwe Wiericke, ANV Lopikerwaard en Collectief Utrecht Oost. 
Jaarlijks gaan we graag met de deelnemende agrariërs en vrijwilligers in gesprek over de resultaten. Dat kan aanleiding zijn om het agrarisch natuurbeheer van de sloten aan te passen.


Direct naar het meetformulier Bloeiende boerensloot

Uitleg meten waterkwaliteit

Bekijk de meetresultaten in de viewer

Plaatje Viewer Bloeiende boerensloot

In de viewer ziet u welke metingen de deelnemers aan de Bloeiende boerensloot hebben gedaan. U kunt rechts bovenin bij kaartlagen kiezen voor Metingen Bloeiende boerensloot. Ga op de locatie staan en klik op het bolletje om het meetformulier te openen. Of gebruik de rechter muisknop om het meetformulier te openen.