Vergunning, melding en informatieplicht

Ons werk

"Iedereen laten genieten van een veilige en schone wateromgeving". Samen met u bekijken we uw wens, controleren we op regelgeving en geven we (kosteloos) advies of toestemming.

team Vergunningverlening

Bekijk de video "Working on water"

afbeelding voor film

Nieuws

December 2023 - Lees het artikel over het nieuwe Omgevingsloket per 1 januari 2024 of bekijk de veelgestelde vragen

Een melding doen, een vergunning aanvragen of informatie doorgeven gaat via het nieuwe Omgevingsloket vanaf 1 januari 2024.

Mijn HDSR inloggen

Voortgang lopende zaak bekijken of documenten toevoegen aan uw dossier.

Log in met uw DigiD of e-Herkenningsaccount

Werkzaamheden voorbereiden

Vergunningcheck doen

Bekijk of er een informatieplicht, meldplicht of vergunningplicht geldt voor een werkzaamheid.

U wordt doorgestuurd naar het Omgevingsloket

Vooroverleg aanvragen

Verken uw idee - wij kunnen helpen als u twijfelt over de uitkomst van de Vergunningcheck of advies nodig heeft om werkzaamheden mogelijk te maken.

Log in met uw DigiD of e-Herkenningsaccount

Concept-verzoek indienen

U wilt controleren of u de juiste informatie heeft ingevuld voordat u de vergunningaanvraag, melding of verplichte informatie definitief verstuurt.

U wordt doorgestuurd naar het Omgevingsloket, via "Aanvraag of melding indienen" komt u bij stap 7 het concept-verzoek tegen.

Zelf regelen

Melding doen, vergunning aanvragen of informatie doorgeven

U wordt doorgestuurd naar het Omgevingsloket

Via de Vergunningcheck kunt u zien wat nodig is voor uw werkzaamheden.

M.e.r. aanmeldnotitie maken

Bij het onttrekken of lozen van grondwater heeft het waterschap een m.e.r. nodig. Deze stuurt u samen met de vergunningaanvraag mee.

Log in met uw DigiD of e-Herkenningsaccount

Startdatum, afmelding of jaaropgave doorgeven

Informatieplicht - bij een verleende vergunning of ingediende melding die voldoet aan de indieningsvereisten.

Log in met uw DigiD of e-Herkenningsaccount.

Regels voor wateractiviteiten

Er gelden regels als u iets gaat veranderen in uw omgeving. Denk daarbij aan:

  • werkzaamheden zoals het plaatsen/vervangen/verwijderen van een steiger, dam en/of duiker, beplanting, beschoeiing, damwanden en meer;
  • wateronttrekkingsactiviteiten (onttrekken van grondwater of oppervlaktewater);
  • directe lozingen: lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk (afvalwater, verontreinigd water, stoffen, grond of baggerspecie).

Bekijk de regels voor wateractiviteiten in de waterschapsverordening

Veelgestelde vragen

  • Melding besluit bodemkwaliteit: het toepassen van grond en baggerspecie valt onder het Bal en kan via het Omgevingsloket gemeld worden.

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl