Vissen

Vissen spelen een belangrijk rol bij een goede waterkwaliteit en een gezonde natuur in het water. Verschillende vissoorten geven namelijk informatie over het zuurstofgehalte in het water, de overige waterdiertjes, de (water)planten, de structuren in het water en in hoeverre wateren met elkaar in verbinding staan. Voor het waterschap zijn deze vissen daarom een waardevolle informatiebron voor de kwaliteit van een water en de verbeteringen die nodig zijn passend bij de Kader Richtlijn Water.

baars (29)© Arthur de Bruin

Verbeteren leefomgeving van de vis

Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages verbetert het waterschap de leefomgeving van de vis. Natuurvriendelijke oevers zijn goed voor de waterkwaliteit en het leven van de vissen. De natuur kan hier zijn gang gaan en vissen vinden er een schuilplaats. Ook is het een plek waar vissen zich voortplanten en voedsel zoeken. Dankzij de vispassages zorgen voor een gevarieerde visstand, omdat vissen van de ene naar de andere plek kunnen zwemmen. Deze verbeteringen voor de vissen dragen bij aan een gezond ecologisch watersysteem.

Kader Richtlijn Water

Vanuit de Kader Richtlijn Water zijn we als waterschap verplicht om onderzoek te doen naar de waterkwaliteit van onze wateren en verbeteringen door te voeren die ervoor moeten zorgen dat onze wateren in 2027 schoon en gezond zijn. We kijken bij het onderzoek naar een grote hoeveelheid stoffen en ook naar vissen in het water. Dat noemen we monitoring. Bij de vismonitoring beoordelen we de aanwezige vissen op soorten, aantallen, lengte en gewicht.