Zelf regelen

Vergunning, melding, informatieplicht en vooroverleg

Wilt u een activiteit ondernemen bij water? Dan moet u hier mogelijk informatie over geven, een melding voor indienen of een vergunning voor aanvragen. Bekijk wat nodig is of vraag een vooroverleg aan.

Inloggen Mijn Stichtse Rijnlanden

Bekijk de status van uw vergunningsaanvraag of melding van activiteit. Inloggen kan met uw DigiD of E-Herkenning. Een account aanmaken is niet nodig.

Incident met water of klacht melden

Voor calamiteiten, niet-spoedeisende meldingen en klachten over geuroverlast door de zuivering in Utrecht.

Schouw

Heeft u een onderhoudsplicht op een watergang en heeft u naar aanleiding van onze brief vragen?

Subsidie aanvragen

Financiële steun voor agrarische, lokale en particuliere initiatieven die bijdragen aan een beter waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer.

Toezicht en Handhaving voor het waterbelang

Toezicht op de uitvoering van vergunningen en meldingen en (gebieds-) toezicht op activiteiten.  Denk daarbij aan het dempen van een watergang, teeltvrije zones, beweidingsverbod of het doorgeven van de status permanente grondwateronttrekking.

Verzoek om specifieke informatie indienen

Bent u op zoek naar specifieke informatie van het waterschap die niet op deze website staat? Kijk dan wat u kunt doen.

Publicatie vergunningen en meldingen voor wateractiviteiten

  • Aangevraagde en verleende vergunningen;
  • Ingediende meldingen voor activiteiten die voldoen aan de indieningsvereisten.

Bezwaar maken

Bekijk de bekendmakingen van onze besluiten en lees hoe u bezwaar maakt tegen een beslissing.