Ons werk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Wij zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten.

Veilige dijken

Lekdijk

Het waterschap houdt in de gaten of de dijken langs Rijn en Lek (tussen Amerongen en Schoonhoven) en de kleinere polderkaden in goede conditie blijven. Waar nodig neemt het maatregelen.

Droge voeten

Haanwijkersluis

De Stichtse Rijnlanden regelt dat er voldoende oppervlaktewater beschikbaar is in sloten, plassen en kanalen. Niet te veel en niet te weinig. Dat gaat niet vanzelf.

Schoon water

schoon-water-rwzi

Het waterschap gaat over schoon water in sloten en rivieren. We zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven en controleren de waterkwaliteit.

Film 'Werken aan water'

De film 'Werken aan water' geeft u in viereneenhalve minuut een impressie van ons werk aan veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Leren over water

Plaatje spel Stroom mee!

Excursies, gastlessen, lesmateriaal, stages, open dagen en meer! Voor docenten, leerlingen, buitenschoolse groepen en inwoners van ons werkgebied.

Recreatie

Hollandse IJssel bij Oudewater _DSC1169

Varen, fietsen, wandelen en schaatsen: allemaal activiteiten op, langs of in het water waarbij u soms het waterschap tegenkomt.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

Voorkant flyer Blauwe Bewonersinitiatieven

Het waterschap stimuleert waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer:

Watererfgoed

Sluis Cothen

Peilschaalhuisjes, verhoefslagpalen, molens en stoomgemalen: ons gebied telt honderden van deze cultuurhistorisch waardevolle elementen.

Het waterschap wil dit watererfgoed behouden en waar mogelijk versterken.

Ons werkgebied

Water als energiebron

energie_uit_watersysteem

Ons oppervlaktewater is een belangrijke potentiële bron voor duurzame verwarming en koeling van gebouwen.

Maaikalender

Maaien watergang

Weten wanneer watergangen bij u in de buurt worden gemaaid? Raadpleeg dan de maaikalender! Klik in een plattegrond eenvoudig op de watergang van uw keuze en lees de maaifrequentie af.

Open data portaal

HDSR Open Water Data API

Wilt u meer weten over de gegevens die het waterschap gebruikt voor haar dagelijks werk? In het Open Data Portaal kunt u onder meer de historie van waterstanden raadplegen en kunt u kaartlagen downloaden.

Lijst met gemeenten in ons werkgebied

Woont u in ons werkgebied? Gemeente- en waterschapsgrenzen komen niet altijd overeen. Bekijk de lijst met gemeenten in ons gebied.

Grondzaken

Soms verkoopt, verpacht of verhuurt het waterschap grond of objecten. U kunt zich registreren als belangstellende.