Plastic in het water

Steeds meer mensen maken zich zorgen over plastic soep. Zwerfafval is zichtbaar en zorgt voor ergernis en opruimkosten. De gevolgen van microplastics zijn veel minder zichtbaar. Maar deze onzichtbaar kleine stukjes plastic hopen zich op in de magen van vissen en andere waterdieren en via die route ook in mensen.

Om hier aandacht voor te vragen is het waterschap aangesloten bij de Schone Rivieren Alliantie.  Schone Rivieren vraagt aandacht voor de vervuiling van onze rivieren door plastic, brengt het probleem in kaart en stimuleert een brongerichte aanpak. Ons ultieme doel: plasticvrije rivieren in Nederland in 2030.

Ingezameld plastic langs de Lek

Winnende foto Lianne van Buuren fotowedstrijd Single Plastic Use 2021

Langs de Lek ligt veel zwerfvuil.

Zwerfafval en plastic in De Stichtse Rijnlanden

Voor het waterschap is plastic en zwerfafval in het water zowel een probleem voor beheer als voor de ecologie.

Onze rayonmedewerkers zijn één tot twee uur per dag bezig om afval uit het oppervlaktewater te halen. Het kost tijd, geld en moeite om dat afval weg te brengen en te verwerken. 
Bovendien breekt plastic af tot kleinere deeltjes, die in de magen van waterdieren en diertjes terechtkomen, met alle gevolgen van dien. Die kleinere deeltjes komen overigens via meerdere routes in het water, ook via het wassen van synthetische kleding en het slijpsel van autobanden.

Wat kun je zelf doen?

  • Ruim plastic afval op;
  • Koop zo min mogelijk plastic;
  • Koop kleding van natuurlijke materialen;
  • Gebruik bij het wassen van synthetische kleding een speciale waszak;
  • Pomp je (auto)banden goed op;
  • Gebruik alleen shampoos, gels en scrubs zonder microbeads (kleine plastic korreltjes)