Meet de waterkwaliteit in je buurt

We genieten allemaal van het water in onze leefomgeving. Maar wat is de kwaliteit van vijvers, sloten en grachten? Hoe helder is het water? Leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren in? Ligt er veel kroos op het water of zwerfvuil?  Wij onderzoeken dit graag samen met jou. De informatie die wij samen met jou verzamelen helpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in jouw buurt.

Samen meten: meet je mee?

In de periode van mei tot en met augustus is het mogelijk om een ‘stukje’ water bij jou in de buurt te onderzoeken. Dat doe je door het water en de oever te bekijken en vragen te beantwoorden over het waterleven, de waterplanten, de oeverplanten en de helderheid van het water. Iedereen kan meedoen met het onderzoek. Zit je op de basisschool of ben je student? De vragenlijst is zo opgebouwd dat het leuk en makkelijk is om een of meerdere keren aan de slag te gaan met de vragen.

Bekijk de folder Wat groeit en bloeit er in jouw sloot? (pdf, 2.5 MB)

Wat gebeurt er met jouw meetresultaten?

De resultaten geven inzicht in de waterkwaliteit bij jou in de buurt. Voor de onderzoekers zijn de resultaten ook belangrijk, omdat het duidelijk maakt welke maatregelen het waterschap het beste kan oppakken en wat inwoners kunnen doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Aan het einde van het groeiseizoen geeft het waterschap inzicht in de huidige situatie en passende maatregelen.

Een goede waterkwaliteit, wat is dat?

Een goede waterkwaliteit zorgt voor leven in het water en op de oever. In water met een goede waterkwaliteit is een diversiteit aan waterplanten, die belangrijk zijn voor zuurstof in het water en de bescherming van waterdieren. Ook zorgt een natuurvriendelijke oever met verschillende planten voor natuurlijke bescherming van planten en dieren. Drassige, bloeiende, flauwe oevers bevorderen de natuurlijke ontwikkeling van het waterleven. Daarnaast zijn diepe sloten beter voor het waterleven, omdat de temperatuur minder snel wisselt. Vooral in de zomer is dit belangrijk. Er is dan meer zuurstof, minder stank en minder vissterfte. Met streefbeelden proberen we per gebied aan te geven waar we naar streven.

Streefbeelden
Twee streefbeelden: natuurlijk en zichtbaar

Inwoners onderzoeken de waterkwaliteit

In Nederland is veel water. Al honderden jaren wordt er onderzoek gedaan naar onze  leefomgeving. Hierdoor krijgen we steeds meer inzicht in veranderingen. Met Ecoscans meten waterschappen en gemeenten eens per drie jaar de kwaliteit van het water. Maar dat is niet genoeg. Om een nog beter beeld te krijgen van de waterkwaliteit worden tegenwoordig ook inwoners en agrariërs betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt Citizen Science genoemd. Deze aanvullende informatie is ontzettend belangrijk in het onderzoek en de aanpak van de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in het gebied.


Vragenlijst Meet je waterkwaliteit

Bijeenkomsten Ons water, kijk je mee?

In samenwerking met gemeenten, scholen en vrijwilligersorganisatie geven we graag een presentatie over ons water om de betrokkenheid en de zorgen rondom waterkwaliteit te kunnen delen.

Ons water is het gehele watersysteem dat in natte en droge periodes optimaal beheerd wordt volgens regels, afspraken en doelen, dit doen we samen met (agrarische) ondernemers, rws, gemeenten en aannemers met als gezamenlijk doel de biodiversiteit te versterken.

We leggen uit wat gezond water is, hoe je de waterkwaliteit kunt bepalen en wat je zelf kan doen en laten, met als doel samen genieten van schoon en voldoende water, nu en in de toekomst.

Mail naar jannet.kamminga@hdsr.nl

Meetresultatenkaart

Meetresultaten meet je waterkwaliteit

Jouw meetgegevens zijn na 24 uur berekend en zichtbaar op de kaart. Als je de ecologische score aanzet, dan zie je een rood, geel, groen of blauw bolletje. Rood staat voor lage waterkwaliteit, geel voor zichtbaarheid van waterplanten, groen voor natuurvriendelijke oever met waterplanten plus en blauw voor een natuurlijke oever met veel diversiteit aan oever- en waterplanten en waterdieren.

Hoe meet je de waterkwaliteit?

stappenplan 2

Hoe maak je een secchi-schijf?

Hoe maak je een secchi-schijf - kopie

  • Teken twee zwarte vlakken op een oude CD, DVD of yoghurtdeksel;
  • Plaats een zwaar gewicht, bijvoorbeeld een schroef, onderaan een touw van 2-3 meter;
  • Bevestig het touw aan de schijf
  • Teken een maatverdeling op het touw met watervaste stift;
  • Start met het meten van de waterdiepte en de helderheid in jouw sloot.

Meer weten?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Jannet Kamminga via het emailadres meetjewaterkwaliteit@hdsr.nl.