Muskusrattenbeheer

Muskusratten zijn schadelijk voor onze dijken en oevers. Ze maken holen en gangen in dijken waardoor deze verzwakken. Muskusratten horen van oudsher niet in Nederland thuis; ze zijn hier door menselijk handelen beland en hebben bij ons geen natuurlijke vijanden. Zonder ingrijpen kunnen ze zich volop vermenigvuldigen en komt de (water)veiligheid in Nederland in gevaar. De schade is tot nu toe alleen te voorkomen door ze actief te bestrijden. De bestrijding van muskus- en beverratten in ons land is bij wet geregeld.

Waarom bestrijden we muskusratten?

Beschadiging watersysteem

Muskus- en beverratten zijn echte gravers. Een muskusrat verzet maar liefst dertien kruiwagens grond per jaar. Ze graven hun holen en gangenstelsels in met name de dijken en oevers. Dit tast de stabiliteit van de waterkeringen aan. Veel van de weggegraven grond komt in sloten en kanalen terecht, waardoor de waterafvoer stagneert.

Grote problemen

Muskusratten planten zich razendsnel voort en hebben in Nederland nauwelijks natuurlijke vijanden. In ons zachte klimaat kan een vrouwtjesmuskusrat drie keer per jaar jongen krijgen. Gemiddeld krijgt een muskusrat 5 à 8 jongen per worp. Dit is een voortplantingssnelheid die de beheerders van de dijken en kades voor grote problemen stelt.

In beeld: waarom we muskusratten bestrijden

Samenwerking zes waterschappen

kaart_muskusrattenbeheer

Zo'n 120 gespecialiseerde muskusrattenbeheerders bestrijden de dieren. Dit doen we onder de naam Muskusrattenbeheer West- en Midden- Nederland. De beheerders zijn in dienst van ons waterschap maar voeren hun werkzaamheden ook uit in het werkgebied van vijf andere waterschappen. Het werkgebied omvat de provincie Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland.

Vakspecialisten

Het opsporen en vangen van muskusratten is een vak apart, dat ervaring en techniek vereist. Alle beheerders zijn opgeleid om hun werk zo efficiënt, zo effectief en zo diervriendelijk mogelijk te kunnen doen. Zij worden jaarlijks bijgeschoold. Door opleiding en werkervaring heeft de beheerder kennis van de flora en fauna, de natuurwetgeving en de waterwereld. Daarnaast is hij dagelijks in het veld en kent daardoor de specifieke omstandigheden van zijn werkgebied. Het vangen van muskusratten gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. De beheerder kent de situatie en weet welke vangmiddelen hij kan inzetten. We werken volgens de landelijk afgesproken gedragscode voor bestrijding van muskus- en beverratten.

Innovatie

Het vakgebied ontwikkelt zich: momenteel onderzoeken we samen met de universiteit van Amsterdam of we met behulp van environmental DNA-technieken (eDNA) sporen van muskusratten in het water kunnen lokaliseren. Met een drone met warmtecamera zoeken we naar winterhutten en speurhonden helpen ons in het zoeken naar muskusratten. Dit doen we om de muskusrat terug te dringen naar de landsgrenzen. De waterschappen hebben gezamenlijk de ambitie dit in 10 à 15 jaar te realiseren. En daarbij kunnen we alle hulp gebruiken.

Is het een muskusrat, beverrat of bruine rat?

Verschillen
Beverrat Muskusrat Bruine rat
 • leeft bij water
 • zwemt met zijn rug boven water
 • oranje voortanden, enorme snorharen
 • dunne, ronde staart
 • leeft bij water
 • zwemt met zijn rug boven water
 • heeft een stompe neus, oren zijn nauwelijks zichtbaar
 • zijn staart is aan de zijkanten afgeplat, als bij een paling
 • leeft vaak bij huis of schuur
 • zwemt met alleen kop boven water
 • spitse neus
 • korte, dikke en kale staart

De waterschappen bestrijden alleen muskus- en beverratten, geen bruine ratten. Beverratten komen in ons werkgebied nauwelijks voor.

Muskusrat gezien?

Wij ontvangen graag uw melding!

Bel tijdens kantooruren met

(030) 634 57 56.

U kunt uw melding ook direct via de website doen:

Melding maken van een gesignaleerde muskusrat

Muskusrat

Muskusrat

Muskusrat3

Landelijke website

Meer informatie over muskusrattenbestrijding is te vinden op de landelijke website Muskusrattenbestrijding in Nederland.

Intranet

Muskusrattenbeheerders loggen vanaf hier in op hun intranet.

Naar het intranet (inlog vereist)