Duurzaamheid

Het waterschap gaat duurzaam om met energie, grondstoffen en onze omgeving. We doen dit niet alleen, maar daarvoor werken we graag samen met andere overheden, marktpartijen en andere organisaties. Op deze pagina leest u over onze initiatieven.

Meer informatie

Energie

Klusteam Reinaerde maakt zonnepark De Bilt klaar voor zomerzon

In 2030 willen we energieneutraal zijn. We doen dit deels zelf en vooral samen met marktpartijen.

Grondstoffen

Praktijkproef Bioraffinage

Onze afvalstromen bevatten veel waardevolle grondstoffen. Deze gaan we terugwinnen. Doet u mee om cellulose, bioplastics en meststoffen te winnen en vermarkten?

Duurzaam opdrachtgeverschap

Green Deal logo

Het waterschap voert zijn projecten duurzaam en toekomstbestendig uit, met oog voor landschap, biodiversiteit, ruimtegebruik en kosten.

Biodiversiteit

margrietDoor de soortenrijkdom op en in onze eigen terreinen, dijken, oevers en wateren te vergroten, kunnen we als waterschap het verschil maken. We willen onze medewerkers en inwoners inspireren, en zetten daarvoor onder meer de icoonsoorten van The Wet Five in.

Contactpersoon Duurzaamheid

Martijn Jongens
Programmamanager Duurzaamheid