Leggers van watergangen, kunstwerken en keringen

Wat is een legger?

Een legger is een verzameling kaarten waarin de afmetingen en de onderhoudsplichtige van elke watergang, kunstwerk en waterkering precies zijn vastgelegd. Eeuwenlang werden de maten bijgehouden op papieren kaarten, tegenwoordig gebeurt dit digitaal.

Het waterschap heeft twee leggers en deze worden regelmatig geactualiseerd.

Leggers en stedelijk water

Waterwoningen in Leidsche Rijn

De leggers gelden ook voor stedelijk water.

Wat betekenen de leggers voor u?

Voor een groot deel van de watergangen in ons beheergebied zijn 'derden' onderhoudsplichtig. Dit kan bijvoorbeeld degene zijn die aan die watergang woont of het aangrenzende perceel in gebruik heeft.

Onderhoud van een dijk, sloot of andere watergang

Uitleg regelgeving waterbeheer

Fragment uit de legger ter illustratie

Lees meer over de regelgeving.

Peilbesluiten

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied, vaak één of meerdere polders. Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen. En het heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de legger kunt u terecht bij: