Informatie op maat

Agrariërs

Bent u agrariër? Kijk dan verder voor specifieke informatie over water en de agrarische bedrijfsvoering. U kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief @grariër.

Gemeente / omgevingsdienst

Werkt u bij een gemeente of omgevingsdienst? Dan krijgt u mogelijk te maken met de Watertoets of andere regels van het waterschap.

Bedrijven

Werkt u bij een bedrijf en wilt u bijvoorbeeld grondwater onttrekken of lozen op het riool of het oppervlaktewater? Dan heeft u te maken met het waterschap.

Onderwijs

Werk je in het onderwijs of ben je leerling/student en wil je iets met water? Kijk dan wat voor mogelijkheden er zijn voor stage of een leuke aanvulling op het lesprogramma.

Open data portaal

Met ons open data portaal Infovijver stellen wij als waterschap allerlei geografische data beschikbaar die u kunt raadplegen en downloaden. Deze data mag vrijelijk worden gebruikt om bijvoorbeeld te worden ingelezen in softwareproducten of om afgeleide producten te maken. Het betreft onder meer data omtrent waterstanden, vaarwegen, de ligging van stuwen/gemalen, ... en dergelijke.

Nu nog basisset

Infovijver bevat op dit moment nog een beperkt aantal datasets, maar wordt uitgebreid met datasets zodra deze beschikbaar komen.

Andere open data

Op dit moment zijn HDSR Data Deler en Open Water Data Viewer voor waterkwantiteitstijdreeksen ook nog als afzonderlijke Open Data Portalen in gebruik. Het is de bedoeling dat deze op den duur opgaan in Infovijver die dan als enig centraal Open Data Portaal gaat fungeren.