Omgaan met wateroverlast

Een uitgekiend stelsel van sloten, rivieren, stuwen en gemalen ervoor dat een teveel aan water snel wordt afgevoerd. Zo wordt wateroverlast tegengegaan. Als er veel regen valt, draaien de pompen (gemalen) op volle kracht om al het water af te voeren. De gemalen in ons gebied kunnen per etmaal een bui van ongeveer 10-15 millimeter afvoeren. Onder normale omstandigheden werkt dit prima. Maar wat zijn 'normale omstandigheden'? In Nederland hebben we daarover afspraken gemaakt.

Voor bijvoorbeeld gebied met grasland hebben we afgesproken dat het watersysteem een bui van maximaal 55 millimeter in 24 uur moet kunnen verwerken. Anders gezegd: het land mag niet vaker dan 1 keer per 10 jaar overstromen vanuit de sloot. Voor stedelijk gebied geldt dat het watersysteem een bui van maximaal 80 millimeter in 24 uur moet kunnen afvoeren. Dit betekent dat het niet vaker dan 1 keer per 100 jaar vanuit de sloot mag overstromen. Op deze pagina ziet u wie wat kan doen.

Wat kunt u als burger doen: uw tuin aanpassen

U kunt zelf ook maatregelen nemen om wateroverlast te voorkomen. Met name in de tuin doen zich kansen voor. Ook kunt u subsidie aanvragen voor waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer.

Wat kunt u doen als agrariër: groen-blauwe diensten

Wij zoeken graag met u naar mogelijkheden om via groen-blauwe diensten de wateropgave te verminderen.

Bijdrage voor gemeenten en grondbezitters

Wij willen graag samen met u verbeteringen in het watersysteem oppakken. Daarvoor is geld beschikbaar.

Wat te doen bij een overstroming

Bekijk de overstromingskaart Utrecht om te zien wat u kunt doen bij een overstroming. Of download de app op www.overstroomik.nl.

Leren over water

Met de speeltafel wateroverlast ervaart u spelenderwijs waar er wateroverlast ontstaat in de stad en welke maatregelen u kunt nemen om weer droge voeten te krijgen. Kijk voor meer informatie op de site Belevenisonderwijs of op de pagina Leren over water.

Strategieën om de wateropgave op te lossen

Bij het vaststellen van de Wateropgave wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in 2014 heeft het algemeen bestuur van het waterschap een Implementatiestrategie vastgesteld. Een aantal strategieën kan worden ingezet om de Wateropgave wateroverlast op te lossen. Er zit geen volgorde in qua belangrijkheid of planning. De strategieën 'vastgestelde maatregelen' en 'uitvoering van fysieke maatregelen watergebiedsplannen Bodegraven Noord en Eiland van Schalkwijk' leveren wel de grootste bijdrage. We signaleren of strategieën wel of niet effectief en doelmatig zijn. Dan kunnen we eventueel schuiven met de inzet. Een strategie kan dan een groter of kleiner aandeel van de wateropgave wateroverlast oplossen.

Maatregelen waterschap

In de video ziet u wat het waterschap doet om wateroverlast te voorkomen en hoe ver we daarin gaan.