Leren over water en waterbeheer

Leren over water is van levensbelang in Nederland. Waterschap De Stichtse Rijnlanden wil inwoners van haar werkgebied waterbewust maken, zodat zij kunnen bijdragen aan een mooie en veilige leefomgeving. Jongeren zijn de waterbeheerders van de toekomst. Het waterschap investeert graag in hun betrokkenheid bij water en levert daarom een bijdrage aan het onderwijs op alle niveaus.

Docenten basisonderwijs

docenten-basisonderwijs

Wilt u uw leerlingen spelenderwijs vertrouwd maken met water in de eigen leefomgeving?

Docenten Vmbo Havo Vwo

docenten-voortgezet-onderwijs

Wilt u uw leerlingen de praktijk van het waterbeheer laten beleven en onderzoeken?

Docenten MBO HBO WO

docenten-MBO-HBO-WO

Wilt u uw studenten informeren over water en watergerelateerde zaken?

Excursies, Open Dagen en Evenementen

U wilt meer weten over het waterschapswerk? Boek een groepsexcursie, kom naar een open dag of bezoek ons bij een publieksevenement.

Kids basisonderwijs

Zit je op de basisschool? Wil je alles weten over water? Hou je een spreekbeurt over water? Wil je waterproefjes doen? Of watergames spelen?

Leerlingen Vmbo Havo Vwo

Zit je op Vmbo, Havo of Vwo? Wil je stage lopen? Zoek je een leuke onderzoeksvraag voor je sector- of profielwerkstuk? Of wil je jeugddijkgraaf worden?

Studenten MBO HBO WO

Zoek je een stage? Een onderwerp of data voor je afstudeeronderzoek? Of achtergrondinformatie over watermanagement in de regio Utrecht?