Droge voeten

De Stichtse Rijnlanden zorgt ervoor dat er voldoende oppervlaktewater in sloten, plassen en kanalen in het gebied beschikbaar is en dat overtollig water snel wordt afgevoerd. Zo houden we de voeten droog.

Onderhoud

Sloten en watergangen zijn heel belangrijk om de voeten droog te houden in natte tijden. Het water moet dan wel makkelijk kunnen wegstromen. Daarom is het onderhoud van de watergangen belangrijk. In de belangrijkste watergangen is het waterschap zelf verantwoordelijk voor het maaien en baggeren van de watergangen. Kleinere watergangen onderhouden perceeleigenaren zelf. De controle hierop noemen we schouw. In de legger staat wie waar verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Watersysteem

Het is hard werken om met goed waterbeheer wonen en werken in ons gebied mogelijk te maken. Overtollig water afvoeren in natte tijden, zorgen voor een goede waterverdeling in tijden van droogte en waterpeilen laten fluctueren binnen de afgesproken grenzen. Dat doen we met gemalen, stuwen en inlaten. Samen met alle sloten, plassen en kanalen vormen die ons watersysteem.

Omgaan met wateroverlast

Illustratie wateroverlast

Het waterschap werkt aan het voorkomen van wateroverlast. Wat doet het waterschap en wat kunt u doen? Bekijk de animatie.

Drie regio's

Drie regio's

Het waterbeheer in de drie regio's van De Stichtse Rijnlanden is maatwerk.

Legger

In de legger (een verzameling digitale kaarten) is voor iedere watergang en voor ieder kunstwerk vastgelegd wat de afmetingen zijn en wie er onderhoudsplichtig is.

Het regelen van het waterpeil

Voor het regelen van het waterpeil heeft het waterschap een uitgekiend stelsel van gemalen, stuwen, sluizen en inlaten. Deze worden in waterschapstaal 'kunstwerken' genoemd.

Droge voeten in cijfers

  • 83.000 hectare werkgebied
  • 1.453 km hoofdwatergangen
  • 10.500 km overige watergangen
  • 205 gemalen
  • 550 stuwen

Waterberging Hooge Boezem

Soms regent het zo hard dat het water niet weg kan. Het overtollige water loopt dan tijdelijk naar een waterberging, (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden)zoals de Hooge Boezem.

Gemaal Caspargouw

Gemaal Caspargouw