Waterbazen

Waterbazen zijn we samen

Je ziet ze niet altijd, maar ons land zit vol Waterbazen: mensen die op hun manier bijdragen aan schoon en voldoende water. Het waterschap is erg blij met alle alle waterbazen. Want hoe meer ‘waterbewuste’ mensen, hoe beter. Zelf werken we ook elke dag hard aan veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Ben je benieuwd hoe jij een steentje bij kunt dragen? Op deze pagina vind je meer informatie, delen we handige tips en voorbeelden van echte Waterbazen.

Wereld Toiletdag: spoel alleen de 3 P's door!

De Wereld Spoelt Door. En wij in Nederland ook. Dagelijks spoelen we zo’n 35 liter water door de wc of het afvoerputje. Maar helaas worden ook zaken die niet in de wc thuishoren doorgespoeld. Zoals vochtige doekjes, maandverband, tampons en condooms.

Daarom doen de waterschappen in de opmaat naar Wereld Toiletdag op 19 november de oproep: spoel alleen de 3 P’s door: poep, plas en (wc-)papier!

Word ook een Waterbaas en vraag subsidie aan

Het waterschap subsidieert projecten die een bijdrage leveren aan duurzaam waterbeheer en het vergroten van het waterbewustzijn.

Via de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert het waterschap initiatieven die bijdragen aan een watervriendelijke en waterbewuste leefomgeving. De subsidiepot is jaarlijks € 200.000.

Specifiek voor agrariërs zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

Het klimaat verandert en wij veranderen mee

Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Dit heeft gevolgen voor ieders leefomgeving.

Het waterschap doet er alles aan om de gevolgen hiervan te beperken. Dat doen we samen met andere overheden, organisaties en inwoners.

Op de links hieronder lees je wat het waterschap doet om voorbereid te zijn om het veranderende klimaat.

Een sedumdak vangt water op en zorgt voor verkoeling

Leerkrachten en leerlingen hebben met subsidie van het waterschap hun schoolplein watervriendelijk gemaakt.

Waterbaas Annemieke verzamelt afval langs het water. Zo draagt zij bij aan schoner water in haar wijk.

Melkveehouder Harold Vlooswijk helpt wateroverlast in de polder tegen te gaan. Hij heeft een eigen piekwaterberging.

Schoon en gezond water

Wist je dat van al het water op aarde, slechts 2,59% bestaat uit zoet water? Van deze 2,59% zit een deel opgesloten zit in ijskappen en gletsjers (2%). De rest van het zoete water is of grondwater (0,592) of direct beschikbaar als water in meren en rivieren (0,014%).

Werken aan schoon en gezond water is een belangrijke taak van het waterschap. We zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven en monitoren de waterkwaliteit van sloten en rivieren. Ook jij kunt meedoen!

Dit doet het waterschap

In het filmpje vertellen we wat het waterschap doet om het water schoon te houden.

Doe mee en word wateronderzoeker!

We genieten allemaal van het water in onze leefomgeving. Maar wat is de kwaliteit van al dat Utrechtse water? Van vijvers, sloten en grachten? Hoe helder is het water? Leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren in? Wij onderzoeken dit graag samen met jou.

Help mee om in het groeiseizoen, van april t/m oktober het water in het landelijk Veenweidegebied en het stedelijk water nog beter in beeld te krijgen.

Biodiversiteit: dit doet het waterschap

Bij ons waterschap werken we op veel manieren aan biodiversiteit: bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (nu zo'n 170 km) en het bloemrijk beheren van dijken. Door onze gemaal- en rioolwaterzuiveringsterreinen en de dijken, oevers en wateren anders te beheren en in te richten, krijgen planten en dieren meer kans.

Biodiversiteit: Doe mee en maak grijs groener!

Er zijn veel manieren om biodiversiteit te herstellen. Alles wat jij in je eigen achtertuin, balkon, of straat doet, helpt mee. En hoe meer mensen meedoen, hoe beter. Samen kunnen we van alles bereiken!

Word waterbaas bij het waterschap

Bij het waterschap werken ook veel waterbazen. Mensen die werken aan waterveiligheid, voldoende en schoon water.  We hebben regelmatig vacatures en stageplekken.

Ben je geïnteresseerd in een baan bij het waterschap? Houd dan onze 'Werkenbijhdsr' site in de gaten!