Waterbazen

Waterbazen zijn we samen

Je ziet ze niet altijd, maar ons land zit vol Waterbazen: mensen die op hun manier bijdragen aan schoon en voldoende water. Het waterschap is erg blij met alle alle waterbazen. Want hoe meer ‘waterbewuste’ mensen, hoe beter. Zelf werken we ook elke dag hard aan veilige dijken, droge voeten en schoon water.

Bent u benieuwd hoe u een steentje bij kan dragen? Op deze pagina vindt u meer informatie, delen we handige tips en voorbeelden van echte Waterbazen.

De Stichtse Waterbazen en 900 jaar waterbeheer

In ons gebied zijn veel mensen bezig met water in hun leefomgeving.

Een nieuw sedumdak, een geveltuin, een groen balkon of het verzamelen van afval langs het water. Ook waterschappers dragen in hun vrije tijd graag een steentje bij.

Dit jaar vieren we 900 jaar Waterbeheer in ons gebied. Een jaar dat in het teken staat van waterbewustzijn en waterbewust leven.

Bekijk de verhalen van de Stichtse Waterbazen op onze playlist Waterbazen op YouTube.

Doe de Waterbazencheck!

Wist je dat in veel shampoos hele kleine stukjes plastic zitten, die uiteindelijk via jouw afvoerputje in de sloot terechtkomen? Door de Waterbazencheck te doen, kom je er niet alleen achter hoe waterbewust je bent, je maakt ook nog kans op waanzinnige waterprijzen. Zoals een zeeppakket zonder plastic.

Wil je weten of jij al goed bezig bent voor schoon en voldoende water? Doe dan de Waterbazencheck van de waterschappen.

Het klimaat verandert en wij veranderen mee

Het klimaat verandert. Regenbuien worden steeds heviger, zomerse dagen heter en perioden van droogte langer. Dit heeft gevolgen voor ieders leefomgeving.

Het waterschap doet er alles aan om de gevolgen hiervan te beperken. Dat doen we samen met andere overheden, organisaties en inwoners.

Op de links hieronder leest u wat het waterschap doet om voorbereid te zijn om het veranderende klimaat.

Word ook een Waterbaas en vraag subsidie aan

Het waterschap subsidieert projecten die een bijdrage leveren aan duurzaam waterbeheer en het vergroten van het waterbewustzijn.

De subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven is geopend en dit jaar is het budget verdubbeld naar € 200.000.

Specifiek voor agrariërs zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

Bent u benieuwd hoe goed uw tuin is voorbereid op een veranderend klimaat? Bereken uw tuinlabel!

Leerkrachten en leerlingen hebben met subsidie van het waterschap hun schoolplein watervriendelijk gemaakt.

Waterbaas Annemieke verzamelt afval langs het water. Zo draagt zij bij aan schoner water in haar wijk.

Melkveehouder Harold Vlooswijk helpt wateroverlast in de polder tegen te gaan. Hij heeft een eigen piekwaterberging.

Schoon en gezond water

Wist u dat van al het water op aarde, slechts 2,59% bestaat uit zoet water? Van deze 2,59% zit een deel opgesloten zit in ijskappen en gletsjers (2%). De rest van het zoete water is of grondwater (0,592) of direct beschikbaar als water in meren en rivieren (0,014%).

Werken aan schoon en gezond water is een belangrijke taak van het waterschap. We zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven en monitoren de waterkwaliteit van sloten en rivieren. Ook jij kunt meedoen!

Dit doet het waterschap

In het filmpje vertellen we wat het waterschap doet om het water schoon te houden.

Doe mee en word wateronderzoeker!

We genieten allemaal van het water in onze leefomgeving. Maar wat is de kwaliteit van al dat Utrechtse water? Van vijvers, sloten en grachten? Hoe helder is het water? Leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren in? Wij onderzoeken dit graag samen met jou.

Help mee om in het groeiseizoen, van april t/m oktober het water in het landelijk Veenweidegebied en het stedelijk water nog beter in beeld te krijgen.

Biodiversiteit: dit doet het waterschap

Bij ons waterschap werken we op veel manieren aan biodiversiteit: bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (nu zo'n 170 km) en het bloemrijk beheren van dijken. Door onze gemaal- en rioolwaterzuiveringsterreinen en de dijken, oevers en wateren anders te beheren en in te richten, krijgen planten en dieren meer kans.

Biodiversiteit: Doe mee en maak grijs groener!

Er zijn veel manieren om biodiversiteit te herstellen. Alles wat jij in je eigen achtertuin, balkon, of straat doet, helpt mee. En hoe meer mensen meedoen, hoe beter. Samen kunnen we van alles bereiken!

Een sedumdak vangt water op en zorgt voor verkoeling

Word waterbaas bij het waterschap

Bij het waterschap werken ook veel waterbazen. Mensen die werken aan waterveiligheid, voldoende en schoon water.  We hebben regelmatig vacatures en stageplekken.

Bent u geïnteresseerd in een baan bij het waterschap? Houd dan onze 'Werkenbijhdsr' site in de gaten!

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over ons werk? Op de pagina Ons Werk leest u hier meer over.

Voor meer informatie over Waterbazen, kunt u contact opnemen met team Communicatie van het waterschap, E: communicatie@hdsr.nl

Wat is uw verhaal, waterbaas?

Waterbazen zie je overal in ons gebied. Op LinkedIn en Instagram plaatsen wij de komende periode verschillende waterbazen en hun verhaal. Bent u ook actief bezig met water? Mail uw verhaal (het liefst met een foto of video) naar communicatie@hdsr.nl

Wie weet gebruiken we het verhaal om anderen te inspireren!