Rioolwaterzuivering

Wist u dat iedere Nederlander per dag zo’n 116 liter afvalwater produceert, door het doorspoelen van het toilet, douchen en wassen? Samen met het afvalwater van bedrijven produceren we in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag!

Lozen op oppervlaktewater of riool

Lozingen op het oppervlaktewater of het riool kunnen schadelijk zijn voor de waterkwaliteit. Daarom gelden hiervoor regels.

Van vies water naar viswater

Het water dat door de wc, de gootsteen, de wasbak en het doucheputje wegspoelt komt via het riool uiteindelijk uit bij de zuiveringsinstallatie. Daar wordt het stap voor stap schoongemaakt. Het schone water vloeit naar de sloot. Wat we overhouden is energierijk rioolslib. Dit vergisten we tot biogas en zetten we om in elektriciteit. Daarmee voorziet het waterschap in 30% van de energiebehoefte van de rioolwaterzuivering.

Rioolwaterzuivering in cijfers

  • 17 rioolwaterzuiveringen
  • grootste installatie: stad Utrecht. Daar wordt overigens een nieuwe installatie in gebruik genomen
  • 53 rioolgemalen die als 'verzamelpunt' voor afvalwater dienen en die zorgen dat het afvalwater uiteindelijk bij een rwzi terecht komt
  • 147 kilometer persleidingen die het afvalwater van rioolgemalen bij de zuiveringen brengen
  • 220 miljoen liter afvalwater (Vies water dat vanuit onder meer douches en wc’s naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd om daar te worden gereinigd) per dag
  • per persoon is dat gemiddeld 116 liter

Afvalwaterketen

De weg van het afvalwater via het riool, langs de rioolwaterzuivering tot het gezuiverde water dat wegstroomt de sloot in, noemen we de afvalwaterketen. Voor een goed en effciënt beheer van de afvalwaterketen werkt het waterschap intensief samen met de gemeenten in ons gebied.

Regen en het riool

In het riool komt veel -relatief schoon- regenwater terecht, afkomstig van wegen, daken en pleinen. Tegenwoordig wordt regenwater steeds vaker afgekoppeld van de riolering. Het regenwater wordt dan niet via de riolering afgevoerd, maar het gaat de grond in, of het gaat via buizen naar het oppervlaktewater.

Video: De reis van het afvalwater

Kom op bezoek!

Zelf een kijkje nemen op een rioolwaterzuivering?
Maak een afspraak voor een groepsexcursie!