Rioolwaterzuivering

Iedere Nederlander produceert per dag meer dan 300 liter afvalwater  door het doorspoelen van het toilet, douchen en wassen. Samen met het afvalwater van bedrijven produceren we in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 200 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag!

Lozen op oppervlaktewater of riool

Lozingen op het oppervlaktewater of het riool kunnen schadelijk zijn voor de waterkwaliteit. Daarom gelden hiervoor regels.

Van vies water naar viswater

Het water dat door de wc, de gootsteen, de wasbak en het doucheputje wegspoelt komt via het riool uiteindelijk uit bij de zuiveringsinstallatie. Daar wordt het stap voor stap schoongemaakt. Het schone water vloeit terug naar sloten, het kanaal of rivieren.

Rioolwaterzuivering in cijfers

  • 16 rioolwaterzuiveringen
  • grootste installatie staat in Utrecht Overvecht
  • 54 rioolgemalen die als 'verzamelpunt' voor afvalwater dienen en die zorgen dat het afvalwater uiteindelijk bij een rwzi terecht komt
  • 150 kilometer persleidingen die het afvalwater van rioolgemalen bij de zuiveringen brengen
  • 200 miljoen liter afvalwater (Vies water dat vanuit onder meer douches en wc’s naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd om daar te worden gereinigd) per dag in het gebied van De Stichtse Rijnlanden
  • per persoon in Nederland produceren we meer dan 300 liter afvalwater per dag

Afvalwaterketen

De weg die het afvalwater aflegt van het riool naar de rioolwaterzuivering en uiteindelijk weer naar waterlopen, noemen we de afvalwaterketen. Voor een goed en efficiënt beheer van de afvalwaterketen werkt het waterschap intensief samen met de gemeenten in ons gebied.

Regen en het riool

In het riool komt veel -relatief schoon- regenwater terecht, afkomstig van wegen, daken en pleinen. Tegenwoordig wordt regenwater steeds vaker afgekoppeld van de riolering. Het regenwater wordt dan niet via de riolering afgevoerd, maar gaat direct de grond in. Soms gaat het via buizen naar het oppervlaktewater.

Video: De reis van het afvalwater