Watererfgoed

Peilschaalhuisjes, verhoefslagpalen, molens en stoomgemalen: ons gebied telt honderden van deze cultuurhistorisch waardevolle elementen. Ontdek ons watererfgoed thuis en in het veld! Ga naar onze digitale watererfgoedkaart (rechts)onderin deze pagina of klik op de objecten voor meer informatie.

Dijken

Dijkhuis Jaarsveld

Op onze Lekdijk zijn nog veel gebouwen en palen te vinden, die herinneren aan het historische dijkbeheer.

Gemalen en molens

Gemaal Kamerik-Teylingens

Al vijf eeuwen lang houden we onze polders droog door te malen. Eerst met molens, later met stoom- en dieselgemalen.

Sluizen en stuwen

Oude Sluis bij Vreeswijk

Waar waterpeilen in kanalen en rivieren verschillen, vind je (schut)sluizen, inlaten en stuwen.

De Oude Hollandse Waterlinie

Dubbele Wiericke met Goejanverwellesluis

Verschillende sluizen, dijken en waterwegen van de Oude Hollandse Waterlinie zijn nog steeds in gebruik bij het waterschap.

UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Sluis en stuw Cothen

Voor het inunderen (onder water zetten van land) werden ten oosten van de stad Utrecht veel waterwerken, zoals sluizen en inlaten, gebouwd.

Over eeuwigdurende obligaties

Obligatie Lekdijk Bovendams 1638

Voor de reparatie van de Lekdijk gaf onze voorganger eeuwigdurende obligaties uit. Wij betalen daarop nog steeds rente uit.

Digitale watererfgoedkaart en meer...

Digitale watererfgoedkaart

Naar de pagina met de digitale watererfgoedkaart, en andere bronnen: