Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Tussen Nieuwegein en Gouda stroomt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De GHIJ is belangrijk voor de zoetwaterdoorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de GHIJ een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is beheerder van de GHIJ, de dijken en een deel van de oevers. We baggeren en knappen de dijken, oevers en kaden op. Samen met u maken we de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel veiliger en mooier!

Het team van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Actueel

Planning

Tijdlijn projecten Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

2018

Status: Afgelopen

Verkenningsfase: Dijk- en oeververbetering Willeskop (dijken)

Planuitwerkingsfase en realisatiefase: Pilot proefvakken 1 - 4 IJsselstein (oevers)

Planuitwerkingsfase en realisatiefase: Verbeteren oevers Montfoort (oevers)

Verkenningsfase en planuitwerkingsfase: Verbeteren oevers Stormkade Oudewater (oevers)

Planuitwerkingsfase: Verbeteren oevers Nieuwegein - fase 1 (oevers)

Verkenningsfase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

2019

Status: Afgelopen

Verkenningsfase: Dijk- en oeververbetering Willeskop (dijken)

Realisatiefase: Pilot proefvakken 1 - 4 IJsselstein (oevers)

Realisatiefase: Verbeteren oevers Montfoort (oevers)

Realisatiefase: Verbeteren oevers Stormkade Oudewater (oevers)

Planuitwerkingsfase: Verbeteren oevers Nieuwegein - fase 1 (oevers)

Verkenningsfase: Renovatie- en veiligheidsopgave Waaiercomplex (sluizen)

Planuitwerkingsfase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

2020

Status: Afgelopen

Verkenningsfase en planuitwerkingsfase: Dijk- en oeververbetering Willeskop (dijken)

Verkenningsfase: Dijk- en oeververbetering IJsselstein (dijken)

Verkenningsfase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase: Pilot proefvakken 5 - 6 IJsselstein (oevers)

Realisatiefase: Verbeteren oevers Stormkade Oudewater (oevers)

Realisatiefase: Verbeteren oevers Nieuwegein - fase 1 (oevers)

Verkenningsfase en planuitwerkingsfase: Renovatie- en veiligheidsopgave Waaiercomplex (sluizen)

Planuitwerkingsfase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

Planuitwerkingsfase en realisatiefase: Baggeren - fase 2 (baggeren)

2021

Status: Afgelopen

Planuitwerkingsfase: Dijk- en oeververbetering Willeskop (dijken)

Verkenningsfase: Dijk- en oeververbetering IJsselstein (dijken)

Verkenningsfase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Realisatiefase: Renovatie- en veiligheidsopgave Waaiercomplex (sluizen)

Planuitwerkingsfase en realisatiefase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

Realisatiefase: Baggeren - fase 2 en 3 (baggeren)

2022

Status: Afgelopen

Planvorming en realisatiefase: Dijk- en oeververbetering Willeskop (dijken)

Verkenningsfase: Dijk- en oeververbetering IJsselstein (dijken)

Verkenningsfase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Realisatiefase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

Realisatiefase: Baggeren - fase 4 (baggeren)

Realisatiefase: Oeververbetering Herenstraat Nieuwegein (oevers)

Realisatiefase: Waaiersluis (sluizen)

2023

Status: Afgelopen

Realisatiefase: Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 1

Planuitwerkingsfase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Realisatiefase: Doorslagsluis (KWA) Nieuwegein (sluizen)

Voorbereiding: Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 2

2024

Status: Huidig

Planuitwerkingsfase en realisatiefase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Voorbereidingsfase: Verleggen waterkering tussen Achthoven en IJsselstein

2025

Status: Aankomend

Realisatiefase: Dijkverbetering GHIJ-Noord (dijken)

Nieuws & inspiratie

Sluizen

waaiersluis_1

De sluizen zijn een belangrijk onderdeel van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. De twee sluizen; de Waaiersluis in Gouda en de Doorslagsluis in Nieuwegein zijn inmiddels opgeknapt.

Dijken

Eén van de kerntaken van het waterschap is het op orde houden van de dijken. Langs de GHIJ (Gekanaliseerde Hollandsche IJssel) liggen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde dijken die het achterland beschermen tegen overstromen.

Baggeren

bertdegroot_baggeren2023

Baggeren is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Zo kan er ook voldoende water worden aan- of afgevoerd.

Oevers

De oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zijn niet overal stevig genoeg. Daarom knappen wij de oevers in eigendom van het waterschap op.

Duurzaamheid

Het waterschap wil duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en de omgeving. In de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel streven we ernaar zoveel mogelijk planken uit de oever te hergebruiken. Lees meer over duurzaamheid bij het waterschap op deze pagina.

Participatie

Het waterschap is beheerder van het watersysteem en vaarwegbeheerder van de GHIJ. We werken aan een veilige en toekomst robuuste inrichting, waarbij de huidige waarden worden behouden en waar mogelijk versterkt. Zo maken we samen de GHIJ niet alleen veiliger, maar ook mooier. Dit noemen we meekoppelkansen (pdf, 218 kB).

Varen en ligplaatsen

Voor het varen op de rivier en het gebruikmaken van ligplaatsen gelden regels. Zie hieronder meer informatie op de pagina's varen en ligplaatsen.

Historie

Dijkvak_R_-_Grote_Waal_zww.width-800

Van oorsprong is de Hollandsche IJssel een zijtak van de rivier de Lek. Maar in 1285 besloot een Graaf dat de Hollandsche IJssel afgedamd moest worden van de Lek. In 1862 is de Hollandsche IJssel gekanaliseerd door de aanleg van de Waaiersluis bij Gouda en toen is de naam ontstaan:  "Gekanaliseerde Hollandsche IJssel."

Contact & vragen

Contact

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden op of nabij uw perceel. Of bij de voorbereiding/uitvoering van projecten langs de GHIJ? Stuur dan een mail naar:

info@ghij.nl

Nieuwsbrief

klacht

Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen op en langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel?