Gekanaliseerde Hollandsche IJssel


Tussen Nieuwegein en Gouda stroomt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is belangrijk voor de zoetwaterdoorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart.

Het waterschap is beheerder van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de dijken langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en een deel van de oevers. Een groot deel van de oevers is in eigendom van derden. We maken de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel als totaal veiliger en mooier. We knappen onze dijken, kaden en onze oevers op en we baggeren de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dat willen we graag samen met het gebied doen.

Animatie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Actueel

Planning

Niet alles is tegelijkertijd te realiseren dus werken we gefaseerd aan verschillende projecten. Zie hier de planning.

Digitale nieuwsbrief

Oevers

De oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zijn niet overal stevig genoeg. Daarom knappen wij de oevers in eigendom van het waterschap op.

Dijken

Eén van de kerntaken van het waterschap is het op orde houden van de dijken. Langs de GHIJ (Gekanaliseerde Hollandsche IJssel) liggen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde dijken die het achterland beschermen tegen overstromen.

Baggeren

Baggeren Doorslag Nieuwegein klein

Baggeren is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Zo kan er ook voldoende water worden aan- of afgevoerd.

Sluizen

Het waterschap zorgt ervoor dat het Waaiercomplex in Gouda, waar de Waaiersluis onderdeel van uitmaakt, en de Doorslagsluis in Nieuwegein opgeknapt worden.

Varen en ligplaatsen

Voor het varen op de rivier en het gebruikmaken van ligplaatsen gelden regels. Zie hieronder meer informatie op de pagina's varen en ligplaatsen.

Duurzaamheid

Het waterschap wil duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en de omgeving. In de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel streven we ernaar zoveel mogelijk planken uit de oever te hergebruiken. Lees meer over duurzaamheid bij het waterschap op deze pagina.

Participatie

Samen met omwonenden en belanghebbenden van het gebied maken we de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een mooier stuk natuur. Want samen met de omgeving komen we tot het beste plan!

Contact

Wilt u meer informatie? Laat dan uw contactgegevens achter via onderstaand formulier. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de werkzaamheden op of nabij uw perceel. Of bij de voorbereiding/uitvoering van projecten langs de GHIJ.

Vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar: info@ghij.nl