Gekanaliseerde Hollandsche IJssel


Tussen Nieuwegein en Gouda stroomt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is belangrijk voor de zoetwaterdoorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is beheerder van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de dijken en een deel van de oevers. We baggeren en knappen de dijken, oevers en kaden op. Samen met u maken we de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel veiliger en mooier!

klacht Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen?

Benieuwd naar de planning?

Het project aan de Gekanaliseerde Hollandse IJssel is enorm omvangrijk. Omdat niet alles tegelijkertijd is te realiseren werken we gefaseerd aan verschillende projecten.

Met onderstaande link kunt u de tijdlijn bekijken.

Kaart Hollandsche IJssel

Actueel

Sluizen

waaiersluis_1

De sluizen zijn een belangrijk onderdeel van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. De twee sluizen; de Waaiersluis in Gouda en de Doorslagsluis in Nieuwegein zijn inmiddels opgeknapt.

Dijken

Eén van de kerntaken van het waterschap is het op orde houden van de dijken. Langs de GHIJ (Gekanaliseerde Hollandsche IJssel) liggen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde dijken die het achterland beschermen tegen overstromen.

Baggeren

bertdegroot_baggeren2023

Baggeren is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Zo kan er ook voldoende water worden aan- of afgevoerd.

Oevers

De oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zijn niet overal stevig genoeg. Daarom knappen wij de oevers in eigendom van het waterschap op.

Varen en ligplaatsen

Voor het varen op de rivier en het gebruikmaken van ligplaatsen gelden regels. Zie hieronder meer informatie op de pagina's varen en ligplaatsen.

Duurzaamheid

Het waterschap wil duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en de omgeving. In de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel streven we ernaar zoveel mogelijk planken uit de oever te hergebruiken. Lees meer over duurzaamheid bij het waterschap op deze pagina.

Participatie

Het waterschap is beheerder van het watersysteem en vaarwegbeheerder van de GHIJ. We werken aan een veilige en toekomst robuuste inrichting, waarbij de huidige waarden worden behouden en waar mogelijk versterkt. Zo maken we samen de GHIJ niet alleen veiliger, maar ook mooier. Dit noemen we meekoppelkansen (pdf, 218 kB).

Contact

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden op of nabij uw perceel. Of bij de voorbereiding/uitvoering van projecten langs de GHIJ? Stuur dan een mail naar:

info@ghij.nl