Gekanaliseerde Hollandsche IJssel


Tussen Nieuwegein en Gouda stroomt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is belangrijk voor de zoetwaterdoorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart.

Het waterschap is beheerder van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de dijken langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en een deel van de oevers. Een groot deel van de oevers is in eigendom van derden. We maken de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel als totaal veiliger en mooier. We knappen onze dijken, kaden en onze oevers op en we baggeren de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dat willen we graag samen met het gebied doen.

Animatie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Actueel

Planning

We doen niet alles tegelijk, omdat dat een te grote klus is. Daarom werken we gefaseerd aan de verschillende onderdelen.

Elektronische nieuwsbrief

Abonneer u op onze elektronische nieuwsbrief.

Oevers

De oevers langs de rivier zijn niet overal stevig genoeg. We knappen de oevers die in ons eigendom zijn  niet allemaal in één keer op. De slechtere stukken pakken we eerst aan.

Dijken

Eén van de kerntaken van het waterschap is het op orde houden van de dijken. Langs de GHIJ (Gekanaliseerde Hollandsche IJssel) liggen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde dijken die het achterland beschermen tegen overstromen.

Baggeren

Baggeren Doorslag Nieuwegein klein

Baggeren is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Zo kan er ook voldoende water worden aan- of afgevoerd.

Sluizen

Het waterschap bereidt plannen voor om het Waaiercomplex in Gouda, waar de Waaiersluis onderdeel van uitmaakt, en de Doorslagsluis in Nieuwegein op te knappen.

Varen en ligplaatsen

Voor het varen op de rivier en het gebruikmaken van ligplaatsen gelden regels. Op de pagina varen vindt u meer informatie over de vaarwegen in beheer van het waterschap  Of lees meer over ligplaatsen.

Duurzaamheid

Het waterschap wil duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en onze omgeving. Daarom gebruikt het waterschap de houten planken die uit de oever komen opnieuw op een andere locatie.

Samen met de omgeving

We betrekken de inwoners en gebruikers van het gebied graag zo vroeg mogelijk. Per project vullen we dat verder in. Ook willen we zoveel mogelijk de ambities realiseren die we samen met de betrokken overheden hebben benoemd.

Contact

Wilt u meer informatie? Laat dan uw contactgegevens achter via onderstaand formulier. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de werkzaamheden op of nabij uw perceel. Of bij de voorbereiding/uitvoering van projecten langs de GHIJ.

Vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar: info@ghij.nl

Voor vragen over baggeren mailt u naar: baggeren@ghij.nl