Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 1

Project tussen de Voorgracht in Montfoort en de Damweg in Oudewater.


Het project Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 1 (juni 2023 - eind 2023) ligt aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen de Voorgracht in Montfoort en de Damweg in Oudewater. Het waterschap gaat de oevers langs de zuidkant van de GHIJ herstellen, omdat deze niet overal stevig genoeg zijn. De waterkering, de dijk, wordt ook op orde gebracht om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen.

Een fauna uittrede plaats voor grote dieren

Elk jaar verdrinken er helaas grotere dieren die een rivier of kanaal willen overzwemmen of onverhoopt te water zijn geraakt. Om dit te voorkomen plaatst het waterschap een grote "fauna uittrede plaats" (FUP). Een grote FUP is voor grotere dieren zoals herten, reeën, wilde zwijnen of koeien. Maar ook honden kunnen via deze grote FUP weer aan wal komen. Een uittrede plaats is zo ontworpen dat het niet ten koste gaat van de doorvaarbreedte. Het waterschap staat voor de veiligheid van dieren en hoopt zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het onnodig verdrinken van dieren.

Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 1

De werkzaamheden van het traject nabij de Oudeweg zijn begin juni 2023 gestart. Het traject heeft een lengte van ongeveer 1,1 kilometer en aannemersbedrijf Straver & Zn. voert de werkzaamheden uit. Inmiddels is er al 500 meter oever voorzien van een nieuwe oeverconstructie. Er wordt voornamelijk vanaf het water gewerkt en enkel waar nodig vanaf het land.

Eén ploeg plaatst de nieuwe damwandplanken en de andere ploeg verzorgt de afwerking. De werktijden zijn op maandag tot en met donderdag tussen 7.00 en 18.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur.

Zie hieronder de planning van Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 1.

Uitvoering dijk- en oeververbetering Willeskop

Trots op het eindresultaat

eindresultaat Willeskop deel 1

Op de foto ziet u het resultaat van de aangepaste houten beschoeiing van Willeskop deel 1.

Vragen, klachten, complimenten?

Vragen, klachten en complimenten over het werk kunt u doorgeven aan Aannemer Straver & Zn., Maik Heesbeen, tel. 06 81965190. Langs de GHIJ staat er een bouwkeet ter hoogte van Willeskop 77b.

Planning

De werkzaamheden worden tot eind november uitgevoerd. U kunt hier de planning bekijken.

Werktijden

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met donderdag tussen 07.00 tot 18.00 uur. Op deze dagen is Maik Heesbeen van 11:00 tot 12:00 uur aanwezig in de bouwkeet.

Bijeenkomst

Aannemer Straver & Zn.  heeft voor de aanvang van de werkzaamheden een informatiebijeenkomst georganiseerd. De perceeleigenaren en omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Onderzoek naar oplossingen richting Voorkeursalternatief

Voor het herstellen van de oevers en de dijk zijn verschillende oplossingen onderzocht, die recht doen aan het landschap en passen binnen de beschikbare ruimte. Hierbij is rekening gehouden met criteria als waterveiligheid, duurzaamheid, de impact op de omgeving en milieu, de ruimtelijke kwaliteit, de kosten en het draagvlak. Daarnaast is aandacht voor een natuurlijke uitstraling, natuurvriendelijkheid en het robuuster maken van het watersysteem.

Uit deze verschillende oplossingen is op 15 maart 2022 het 'Voorkeursalternatief' vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap. Het plan is daardoor op hoofdlijnen goedgekeurd. Hierop volgend worden de plannen verder in detail uitgewerkt in de 'planuitwerkingsfase'. Daar waar bomen of struiken een belemmering zijn voor de veiligheid om de oever of kering zullen deze verwijderd worden. Regels hiervoor zijn terug te vinden in de Nota Voorkeursalternatief.

Meekoppelkansen

Door ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven te koppelen aan de dijkverbetering kunnen we maatschappelijke meerwaarde leveren. We maken dan “werk met werk”. Dit worden meekoppelkansen genoemd. Voor het realiseren van meekoppelkansen is aanvullende financiering nodig van de initiatiefnemer(s).

Contact

Vragen over dit project?

Heeft u vragen over de uitvoering mag u contact opnemen met de aannemer info@straver-zn.nl of telefonisch 06 81965190
Heeft u andere vragen? Mail naar de adviseur omgevingsmanagement Erika Copier: willeskopghij@hdsr.nl

Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 2

Deel 1 maakt onderdeel uit van het project Dijk- en oeververbetering Willeskop tussen Montfoort en Oudewater. Deel 2 is in de planfase. Lees via onderstaande link meer over Dijk- en oeververbetering Willeskop, deel 2.