Baggeren

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een belangrijke regionale vaarroute. Het water dat door de GHIJ stroomt, neemt slib met zich mee. Dat slib hoopt zich op de bodem van de rivier op waardoor de rivier steeds ondieper wordt. Het waterschap haalt daarom eens in de zoveel tijd dit opgehoopte slib weg. Dit weghalen van slib heet baggeren.

Door te baggeren verbeteren we de waterkwaliteit en kan er op de rivier gevaren blijven worden. Baggeren is dus nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. Om te zorgen dat die (legger)diepte altijd beschikbaar is en om te voorkomen dat over een paar jaar weer moet worden gebaggerd, wordt iets dieper gebaggerd. Dit wordt overdiepte genoemd.

Digitale bewonersavond

Voor bewoners en geïnteresseerden van fase 1 en 2  houden we een informatieavond op 3 december 2020 om 20:00 uur. In verband met de coronamaatregelen wordt dit een digitale bijeenkomst via Zoom. U kunt zich hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier. Daarna ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

Geen extra software nodig

Voor deelname aan de digitale informatieavond heeft u geen extra software nodig. Een computer, tablet, laptop of telefoon met goede internetverbinding is voldoende. Verdere instructies ontvangt u na aanmelding.

Telefonisch

Heeft u geen computer of internet? Dan kun u telefonisch uw vraag stellen aan de omgevingsmanager van Schilder BV, Caroline Schilder. Dat kan via 06-43542776.

Voordat we starten met fase 3 houden we opnieuw een informatiebijeenkomst.

Aanmelden digitale bewonersavond

Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor de digitale bewonersavond.

Voorbereidende werkzaamheden

Voor het baggeren zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Het gaat hier om een 0-meting van bestaande objecten (bruggen e.d.) en de oeverbescherming in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, het meten van de hoeveelheid aanwezige bagger, het inventariseren en controleren van kabels en leidingen en het afstemmen van het werk met bijvoorbeeld bedrijven die aan de GHIJ gevestigd zijn.

Wat merkt u hiervan?

U kunt mensen met peilstokken in het water bezig zien tijdens de meetwerkzaamheden. Voor het maken van een goede 0-meting vliegt de firma Eyefly B.V. met een drone met camera over het gebied. Zo kunnen heel precies de geografische gegevens van het gebied en de algehele staat vastgelegd worden.

De hinder van de voorbereidende werkzaamheden voor de omgeving en het vaarverkeer zijn minimaal.

Registreer eigendommen en waar werkt de aannemer?

Voorbeeld baggerportal

In de Baggerportal kun u uw opmerkingen en eigendommen digitaal aangeven. Heeft u eigendommen (boot, beschoeiing etc.) in het water liggen? Wilt u deze dan aangeven op de Baggerportal via www.baggerenghij.nl. Wij houden rekening met uw privacy: de gegevens die u invult zijn niet door derden te lezen.

Tijdens de werkzaamheden kunt u ook op deze website zien waar de baggermachines op dat moment aan het werk zijn, de planning en of er bijzonderheden zijn.

Planning

De planning van de baggerwerkzaamheden ziet er als volgt uit:

  • Fase 1: proefvak Willeskop (tussen Montfoort en Oudewater): december 2020
  • Fase 2: Nieuwegein tot Montfoort: januari tot april 2021 starten we in de Doorslag Nieuwegein en in IJsselstein
  • Fase 3: Montfoort tot Gouda: 1 oktober 2021 tot 1 april 2022

Beperken hinder omgeving

Aannemer J.P. Schilder B.V. heeft maatregelen genomen om de hinder voor de omgeving te beperken.

  • Tijdens het baggeren hoeven bruggen niet open
  • Vrachtauto's rijden niet door de  stedelijke kernen

Niet in het vaarseizoen

Om hinder voor de recreatievaart te voorkomen wordt er niet gebaggerd in de periode 1 april tot 1 oktober.

Voldoende zoet water

Ons waterschap heeft een taak in de aanvoer van voldoende zoet water naar West-Nederland in (extreem) droge periodes. Dit gebeurt in het kader van een groot landelijk programma met de naam Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (KWA+). De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel speelt hier een rol in.

Contact

Vragen of opmerkingen over baggeren?

  • Mevrouw Caroline Schilder, omgevingsmanager J.P. Schilder B.V., (06) 43542776
  • Mevrouw Marlous Heijne-Vonk, omgevingsmanager GHIJ (Gekanaliseerde Hollandsche IJssel), (030) 6345807
  • Mail naar baggerenghij@hdsr.nl