Baggeren

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een belangrijke regionale vaarroute. Op de bodem van iedere watergang ontstaat bagger. Deze bagger of slib ontstaat uit bodemmateriaal, bladeren en andere plantenresten. De laag bagger groeit jaarlijks met enkele centimeters, waardoor de rivier steeds ondieper wordt. Het waterschap haalt daarom eens in de zoveel tijd dit opgehoopte slib weg: dit heet baggeren.

Door te baggeren verbeteren we de waterkwaliteit en blijft de vaarweg voldoende breed en diep. Om te zorgen dat die (legger)diepte altijd beschikbaar is, wordt iets dieper gebaggerd (dit wordt overdiepte genoemd). Zo voorkomen we ook dat er over een paar jaar weer baggerwerkzaamheden nodig zijn.

Inloopuur

Tijdens de uitvoering is er iedere dinsdag een inloopmoment van 15.00 uur tot 16.00 uur in de keet van J.P. Schilder BV. Deze keet staat in IJsselstein, tegenover Zomerdijk 14. Kom langs als u meer informatie wilt of wanneer er zich ongewenste situaties voordoen. Maar ook wanneer u tevreden bent horen wij dit graag van u. We vragen u de coronaregels in acht te nemen.

Omgevingsmanager

Tijdens dit inloopmoment is in ieder geval de omgevingsmanager en/of uitvoerder aanwezig.

Locatie inloopuur

De aannemer heeft op het terrein tegenover Zomerdijk 14 in IJsselstein een bouwkeet staan waar u op dinsdagmiddag tussen 15:00 uur en 16:00 uur welkom bent.

Registreer eigendommen en waar werkt de aannemer?

QR code baggerapp

In de Baggerportal kun u uw opmerkingen en eigendommen digitaal aangeven. Heeft u eigendommen (boot, beschoeiing enzovoorts) in het water liggen? Wilt u deze dan aangeven op de Baggerportal via www.baggerenghij.nl. Wij houden rekening met uw privacy: de gegevens die u invult zijn niet door derden te lezen. De Baggerportal is ook toegankelijk via de QR-code. Tijdens de werkzaamheden kunt u ook op deze website zien waar de baggermachines op dat moment aan het werk zijn, de planning en of er bijzonderheden zijn.

Werkwijze

De bagger wordt met een kraan op ponton uit het water gehaald en met zogenoemde beunbakken naar de overslaglocatie gevaren. Daar wordt de bagger overgeladen in vrachtwagens en afgevoerd naar Rijksdepot de Slufter in Rotterdam. In Nieuwegein liggen de beunbakken aan de Vreeswijksestraatweg 1 (nabij de Doorslagbrug) en in IJsselstein ter hoogte van Noord IJsseldijk 121-123.

Planning

De planning van de baggerwerkzaamheden ziet er als volgt uit:

  • Fase 1: proefvak Willeskop (tussen Montfoort en Oudewater): december 2020
  • Fase 2: Nieuwegein tot Montfoort: januari tot april 2021 starten we in de Doorslag Nieuwegein en in IJsselstein
  • Fase 3: Montfoort tot Haastrecht: 1 oktober 2021 tot 1 april 2022

Beperken hinder omgeving

Aannemer J.P. Schilder B.V. heeft maatregelen genomen om de hinder voor de omgeving te beperken.

  • Tijdens het baggeren hoeven bruggen niet open
  • Vrachtauto's rijden niet door de stedelijke kernen
  • Voor het vaarverkeer blijft er altijd een passeerstrook

Niet in het vaarseizoen

Om hinder voor de recreatievaart te voorkomen wordt er niet gebaggerd in de periode 1 april tot 1 oktober.

Voorbereidende werkzaamheden

Voor het baggeren zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Het gaat hier om een 0-meting van bestaande objecten (bruggen e.d.) en de oeverbescherming in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, het meten van de hoeveelheid aanwezige bagger, het inventariseren en controleren van kabels en leidingen en het afstemmen van het werk met bijvoorbeeld bedrijven die aan de GHIJ gevestigd zijn.

Wat merkt u hiervan?

U kunt mensen met peilstokken in het water bezig zien tijdens de meetwerkzaamheden. Voor het maken van een goede 0-meting vliegt de firma Eyefly B.V. met een drone met camera over het gebied. Zo kunnen heel precies de geografische gegevens van het gebied en de algehele staat vastgelegd worden. De hinder van de voorbereidende werkzaamheden voor de omgeving en het vaarverkeer zijn minimaal.

Presentatie digitale bewonersavond 3 december 2020

Baggeren

Voor bewoners en geïnteresseerden van fase 1 en 2  is er op 3 december een digitale bewonersavond via Zoom georganiseerd. De presentatie is hieronder terug te zien. Voordat we starten met fase 3 houden we opnieuw een informatiebijeenkomst.

Vragen en antwoorden

In onderstaand overzicht zijn vragen en antwoorden opgenomen. Ook de vragen die gesteld zijn tijdens de digitale bewonersavond op 3 december 2020 zijn hierin verwerkt. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Voldoende zoet water

Ons waterschap heeft een taak in de aanvoer van voldoende zoet water naar West-Nederland in (extreem) droge periodes. Dit gebeurt in het kader van een groot landelijk programma met de naam Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (KWA+). De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel speelt hier een rol in.

Contact

Vragen of opmerkingen over baggeren?

  • Mevrouw Caroline Schilder, omgevingsmanager J.P. Schilder B.V., (06) 43542776
  • Mevrouw Marlous Heijne-Vonk, omgevingsmanager GHIJ (Gekanaliseerde Hollandsche IJssel), (030) 6345807
  • Mail naar baggerenghij@hdsr.nl