Baggeren

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een belangrijke regionale vaarroute. Op de bodem van iedere watergang ontstaat bagger. Deze bagger of slib ontstaat uit bodemmateriaal, bladeren en andere plantenresten. De laag bagger groeit jaarlijks met enkele centimeters, waardoor de rivier steeds ondieper wordt. Het waterschap haalt daarom eens in de zoveel tijd dit opgehoopte slib weg: dit heet baggeren.

Door te baggeren verbeteren we de waterkwaliteit en blijft de vaarweg voldoende breed en diep. Om te zorgen dat die (legger)diepte altijd beschikbaar is, wordt iets dieper gebaggerd (dit wordt overdiepte genoemd). Zo voorkomen we ook dat er over een paar jaar weer baggerwerkzaamheden nodig zijn.

Wat merkt u in de zomerperiode?

Overstortlocatie in IJsselstein

Er wordt niet gebaggerd in het vaarrecreatieseizoen van 1 april tot
1 oktober. Wel worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor fase 3, het gedeelte vanaf Achthoven tot Haastrecht. Het is mogelijk dat u medewerkers op het water ziet om de ligging van kabels en leidingen in kaart te brengen, worden de oevers geïnspecteerd en worden er bouwkundige opnames gemaakt.  Kijk voor actuele werkzaamheden op hdsr.nl/ghij onder actueel.

Er is in deze periode geen inloopuur. Voor uw vragen en/of opmerkingen kunt u de omgevingsmanager bellen of mailen.

Baggeren zijwatergangen

Zijwatergang Kromme IJssel

Tijdens het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) komen we veel zijwateren tegen die in open verbinding met de GHIJ staan. Nu we de GHIJ baggeren, bekijken we of we ook deze zijwateren kunnen baggeren. Het is hiervoor van belang om te weten of het zijwater eigendom is van een particulier of van het waterschap en wie dus verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud

Werkwijze

De bagger wordt met een kraan op ponton uit het water gehaald en met zogenoemde beunbakken naar de overslaglocatie of opstellocatie gevaren. Daar wordt de bagger overgeladen in vrachtwagens en afgevoerd naar Rijksdepot de Slufter in Rotterdam. Deze locatie wijzigt gedurende het werk. Er is gekeken naar optimale locaties waarbij er zoveel als mogelijk rekening is gehouden met brugopeningen. Op baggerenghij.nl wordt deze locatie aangegeven met een rood vlaggetje.

Planning

Fase 1, proefvak Willeskop (tussen Montfoort en Oudewater) en Fase 2, Doorslag Nieuwegein tot IJsselstein Noord IJsseldijk is klaar. Vanwege weersomstandigheden (vorst, sneeuw en wind) is niet het gehele traject gebaggerd. De gedeelten die zijn overgeslagen worden meegenomen in Fase 3. 
De planning voor Fase 3: Montfoort tot Haastrecht: 1 oktober 2021 tot 1 april 2022. Kijk op www.baggerenghij.nl waar de baggerset aan het werk is.

Registreer eigendommen en waar werkt de aannemer?

QR code baggerapp

In de Baggerportal kun u uw opmerkingen en eigendommen digitaal aangeven. Heeft u eigendommen (boot, beschoeiing enzovoorts) in het water liggen? Wilt u deze dan aangeven op de Baggerportal via www.baggerenghij.nl. Wij houden rekening met uw privacy: de gegevens die u invult zijn niet door derden te lezen. De Baggerportal is ook toegankelijk via de QR-code. Tijdens de werkzaamheden kunt u ook op deze website zien waar de baggermachines op dat moment aan het werk zijn, de planning en of er bijzonderheden zijn.

Voorbereidende werkzaamheden

Voor het baggeren zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Het gaat hier om een 0-meting van bestaande objecten (bruggen e.d.) en de oeverbescherming in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, het meten van de hoeveelheid aanwezige bagger, het inventariseren en controleren van kabels en leidingen en het afstemmen van het werk met bijvoorbeeld bedrijven die aan de GHIJ gevestigd zijn.

Wat merkt u hiervan?

U kunt mensen met peilstokken in het water bezig zien tijdens de meetwerkzaamheden. Voor het maken van een goede 0-meting vliegt de firma Eyefly B.V. met een drone met camera over het gebied. Zo kunnen heel precies de geografische gegevens van het gebied en de algehele staat vastgelegd worden. De hinder van de voorbereidende werkzaamheden voor de omgeving en het vaarverkeer zijn minimaal.

Beperken hinder omgeving

Aannemer J.P. Schilder B.V. heeft maatregelen genomen om de hinder voor de omgeving te beperken.

  • Tijdens het baggeren hoeven bruggen niet open
  • Vrachtauto's rijden niet door de stedelijke kernen
  • Voor het vaarverkeer blijft er altijd een passeerstrook

Niet in het vaarseizoen

Om hinder voor de recreatievaart te voorkomen wordt er niet gebaggerd in de periode 1 april tot 1 oktober.

Vragen en antwoorden

Baggerwerkzaamheden IJsselstein

In onderstaand overzicht zijn vragen en antwoorden opgenomen. Ook de vragen die gesteld zijn tijdens de digitale bewonersavond op 3 december 2020 zijn hierin verwerkt. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Presentatie digitale bewonersavond 3 december 2020

Voor bewoners en geïnteresseerden van fase 1 en 2  is er op 3 december een digitale bewonersavond via Zoom georganiseerd. De presentatie is hieronder terug te zien. Voordat we starten met fase 3 houden we opnieuw een informatiebijeenkomst.

Voldoende zoet water

Ons waterschap heeft een taak in de aanvoer van voldoende zoet water naar West-Nederland in (extreem) droge periodes. Dit gebeurt in het kader van een groot landelijk programma met de naam Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (KWA+). De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel speelt hier een rol in.

Contact

Vragen of opmerkingen over baggeren?

  • Mevrouw Caroline Schilder, omgevingsmanager J.P. Schilder B.V., (06) 43542776
  • Mevrouw Marlous Heijne-Vonk, omgevingsmanager GHIJ (Gekanaliseerde Hollandsche IJssel), (030) 6345807
  • Mail naar baggerenghij@hdsr.nl