Sluizen

In de afgelopen jaren zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de Waaiersluis (Gouda) en de Doorslagsluis (Nieuwegein). Deze twee sluizen markeren het gekanaliseerde gedeelte van de Hollandse IJssel. In het oosten verbindt de Doorslagsluis de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) met het Amsterdam-Rijn Kanaal en vervolgens de Lek.

In het westen vormt de Waaiersluis de grens tussen de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Hollandsche IJssel en is daarmee tevens onderdeel van de primaire waterkering. Eén van de ambities is watererfgoed behouden, benutten en beleefbaar te maken waar dat kan. Deze sluizen maken onderdeel van dit erfgoed.

Op onderstaande kaart is het gebied te zien van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Ook zijn beide sluizen; de waaiersluis (westzijde) en de doorslagsluis (oostzijde) te zien.

Kaart Hollandsche IJssel

Waaiersluis

waaiersluis_1

De Waaiersluis bij Gouda is een Rijksmonument dat nog volop in bedrijf is om het peil op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) op hoogte te houden, (zoet) water te leveren aan de westerse waterschappen en tevens scheepvaart mogelijk te maken voor het schutten van (met name) recreatievaartuigen.

De Waaiersluis is onderdeel van een primaire kering (dijkring 14-1) en ligt op de overgang van de Hollandse IJssel (HIJ) – welke onder invloed is van eb en vloed - naar het gekanaliseerde deel van de Hollandse IJssel. Waardoor het de naam Gekanaliseerde Hollandsche IJssel(GHIJ) draagt. Het Waaiercomplex bestaat uit een schutsluis, een gemaal en spuisluizen.

Doorslagsluis

Doorslagsluis

Om extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, waren aanpassingen nodig aan de Doorslagsluis in Nieuwegein. 
Deze sluis in De Doorslag is een historische sluis, maar al een tijd niet meer in gebruik. De sluis kampte met achterstallig onderhoud en vormde een knelpunt in de aanvoerroute van extra water naar het westen.

Het project is in 2023 afgerond. De doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis is vergroot én de locatie heeft haar cultuurhistorische uitstraling behouden.

Projecten

In uitvoering

  • Renovatie doorvoercapaciteit en herstel Doorslagsluis

Afgerond

Contact

Heeft u vragen? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl.