Oeververbetering Oudegein

Oeververbetering Doorslag Park Oudegein

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert werkzaamheden uit aan de oever van de Doorslag in Nieuwegein. Het doel hiervan is het veiliger en mooier maken van de Doorslag.

Binnenkort is er meer informatie beschikbaar over dit project. Houd deze website in de gaten en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

We wonen, werken en recreëren in een delta die deels onder de zeespiegel ligt. Om veilig te zijn en voldoende en schoon water te hebben, werkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) aan een toekomstbestendig watersysteem in Midden-Nederland en zuivert het afvalwater.

Klimaatverandering stelt het waterschap voor nieuwe uitdagingen. Het waterschap bereidt zich voor op extremer weer, zoals veel neerslag in korte tijd en langere perioden van droogte.

HDSR streeft ernaar voldoende water beschikbaar te hebben en voert overtollig water af en onderhoudt het watersysteem en de waterkeringen. Dat gebeurt samen met inwoners, boeren, andere ondernemers en overheden. HDSR denkt mee over hoe water en bodem sturend kunnen zijn in ruimtelijke plannen en stimuleert samen met gemeenten het waterbewustzijn bij inwoners.

marlous_vonk (1)
Marlous Heijne Vonk
Adviseur Omgevingsmanagement