Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 2 (uitvoering 2024)

Project tussen Montfoort en Oudewater

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is eigenaar van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) en voert de komende jaren projecten uit. Het doel hiervan is het veiliger en mooier maken van de GHIJ. De komende jaren verstevigen we de dijken langs de GHIJ en knappen we de oevers op. Tussen Montfoort en Oudewater worden de dijk en oevers aan de zuidzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel opgeknapt. De dijk voldoet niet overal aan de veiligheidsnorm. De constructie die de oevers beschermt tegen wegspoelen, verkeert op veel plaatsen in een slechte staat.

Nieuwsupdate: Vaststelling projectplan

Van 13 december 2023 t/m 24 januari 2024 heeft het projectplan Waterwet ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Op 26 maart 2024 heeft het college van Dijkgraaf en hoogheemraden het projectplan vastgesteld. Lees hier het projectplan, inclusief aanvullende informatie.

Kaart Hollandsche IJssel

Op de bovenstaande kaart ziet u een overzicht van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Het project Dijk- en oeververbetering Willeskop ligt precies in het midden van de kaart tussen de Voorgracht in Montfoort en de Damweg in Oudewater. Het gaat om een lengte van circa 6 kilometer.

Planning

Aanbesteding & uitvoering na de zomer

Het aanbestedingsproces is opgestart. Via een openbare aanbesteding wordt een geschikte aannemer voor het werk gecontracteerd. Nadat een aannemer gecontracteerd is, kan de uitvoering na de zomer 2024 starten. De verwachte uitvoeringsduur is minimaal driekwart jaar. Naar verwachting laat het waterschap de aannemer vrij om te bepalen waar op het traject van bijna vijf kilometer wordt gestart met de werkzaamheden. De aannemer zal voor de start van de werkzaamheden een bewonersbijeenkomst organiseren.

Nieuws & inspiratie

Uit de nieuwsbrief: Inventarisatie objecten, bomen en beplanting

Slijpkruik en Copijn hebben namens het waterschap een inventarisatie gemaakt van alle objecten (steigers, vlonders, botentakel, bomen) en beplanting langs de kering. Op dit moment wordt met elke eigenaar die een of meerdere bomen aan de oever op het perceel heeft staan contact gezocht om aan te geven dat deze verwijderd moeten worden voor de werkzaamheden aan de oever en na te gaan wat voor bomen ervoor terug kunnen komen. Uit deze inventarisatie is ook gebleken dat er verschillende beplanting in de beschermingszone, en daarmee de werkstrook, staan. Als dit bij uw perceel het geval is dan krijgt u van ons een brief waarin staat precies beschreven om welke beplanting het gaat. U kunt een vergoeding krijgen voor beplanting die weg moet.

Voor de aanwezige beplanting, zoals struiken, hagen en plantjes doet het waterschap de eigenaar een eenmalig aanbod, zodat zij zelf de beplanting kunnen verwijderen en elders buiten de werkstrook terug kunnen plaatsen. Het waterschap heeft in de Waterschapsverordening staan dat er voor het aanbrengen van objecten, bomen en/of beplanting binnen beschermingszone een vergunning moet worden aangevraagd.

Herplant-plan van HDSR

forest-trees-perspective-bright-957024

Voor elke boom of struik die gekapt wordt, wordt een nieuwe teruggeplant. Het liefst op dezelfde plek waar ook gekapt is. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de boom of struik op een andere locatie teruggeplant. Bijvoorbeeld op het terrein van de eigenaar iets verder van de dijk of op een andere locatie in de buurt. Bomen en struiken die wij terug plaatsen kunnen ook andere boomsoorten zijn, waarmee we de diversiteit van het aantal soorten kunnen vergroten.

Hierbij houden we rekening met dat we zoveel mogelijk gebiedseigen bomen en struiken herplanten, zoals eik, els, linde, meidoorn of lijsterbes. Afhankelijk van de wensen van de eigenaren kijken we in overleg welke nieuwe soorten passen bij de omgeving en of de gekozen boom of struik daar ook goed kan groeien. Om te bepalen waar, wanneer en welke bomen en struiken er teruggeplant worden, stelt HDSR een herplantplan op. In het herplantplan staan ook de aantallen van kap en herplant. Het herplantplan wordt afgestemd met betrokken perceeleigenaren, de gemeenten Montfoort en Oudewater en de provincie Utrecht.

Interesse in een boom? Geef het uiterlijk 31 mei door

Het waterschap zoekt naar locaties voor herplant. Heeft u interesse in een boom? Geef het dan uiterlijk 31 mei door. Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Link: Inventarisatie herplanting bomen

Lijst met diverse soorten bomen in de bijlage:

In de bijlage treft u een exceldocument met daarin verschillende bomen en specificaties. Zo kunt u aangeven welke boom u graag wilt plaatsen en op welke plek. U kunt het bestand downloaden, invullen en mailen naar willeskopghij@hdsr.nl

Heeft u een object in of op de waterkering?

Graag wijzen wij u erop dat in of op een waterkering niet zomaar iets geplaatst mag worden. In de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl), hoofdstuk 4 zijn regels opgenomen over het plaatsen van objecten op of langs de kering. Objecten zijn bijvoorbeeld steigers, vlonders, bomen of een botentakel. Voor objecten in of op de kering is een vergunning nodig. Ook voor beplanting en bomen is een vergunning nodig. 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten objecten tijdelijk weggehaald worden. Dit betekent niet dat deze daarmee gelegaliseerd zijn. Het object is en blijft in dit opzicht een illegaal object en wij blijven benadrukken dat er een vergunning voor nodig is.

Een vergunning kunt u aanvragen via de volgende link: Vergunning, melding en informatieplicht - HDSR

Welk type oever hanteren wij bij uw perceel?

overzicht kade 2

Hieronder treft u een PDF-bestand waarmee u kunt bekijken welke oevers het waterschap hanteert bij uw perceel.

Wat bedoelt het waterschap met de "dijkzone?"

Dijkzone2

Contact & vragen

Vraag en antwoorden

Lees hier de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden over Willeskop deel 2. Heeft u een vraag die er niet tussen staat, neem dan contact met ons op. Onze omgevingsmanagers staan u graag te woord.

Vragen over dit project?

erika_copier
Erika Copier
Adviseur omgevingsmanagement

Documentatie & archief

Lees meer over het archeologisch onderzoek

Onderzoek naar oorlogsresten

Meekoppelkansen

meekoppel

Lees hier meer informatie over meekoppelkansen.

Fauna uittrede plaats

kleine foto FUP

Het waterschap staat voor de veiligheid van dieren en om verdrinking van dieren te voorkomen wordt op regelmatige afstand een zogenaamde fauna uittrede plaats (FUP) aangelegd.