Pilot proefvakken oevers IJsselstein

Het beschermen van de oevers tegen afkalving door stroming en golfslag van het water kan op verschillende manieren. Nabij IJsselstein, direct ten noorden van de camping De Voormolen, heeft het waterschap verschillende proefvakken aangelegd. Met deze pilot hebben we de aannemersmarkt uitgedaagd om innovatieve en duurzame oplossingen te vinden om de oever te beschermen.

Hierbij wil het waterschap zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruiken en de oevers een natuurlijke uitstraling te geven. Daarnaast moeten de oevers stabiel zijn en geen belemmeringen voor de recreatie- en scheepvaart opleveren. De resultaten van de proef gebruikt het waterschap om keuzes te maken voor de rest van de op te knappen oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Het wandelpad is weer open!

Het wandelpad vanaf camping De Voormolen tot de Meerlobrug bij Jachthaven Marnemoende is een poosje afgesloten geweest voor wandelaars.  In deze periode is een bloemrijk grasmengsel gezaaid. Helaas is het kiemen en groeien niet gelukt. Er is opnieuw gezaaid. Om het wandelpad toch toegankelijk voor wandelaars te maken is er een vlonderpad aangelegd.

Monitoren

Foto met mooie beplanting langs de oever

De varianten gaan we de komende jaren monitoren en beoordelen op onder andere ecologie, onderhoudbaarheid, veiligheid, toepasbaarheid en uitstraling.

Eerst vier proefvakken

Informatiebord

Vier proefvakken IJsselstein zijn in maart 2019 opgeleverd. Ieder proefvak is uitgevoerd door één aannemer. Met de vier aannemers zijn de afzonderlijke werken geëvalueerd. Belangrijkste conclusies zijn dat we vier goede varianten hebben neergezet die kansrijk zijn om over grotere lengtes langs de GHIJ te worden aangelegd.  De ontwerpen van de proefvakken zijn als geheel goed bruikbaar voor vervolgwerkzaamheden, maar ook losse onderdelen leveren ons veel informatie voor het vervolg.

Nog twee varianten

Oeverbescherming met stortsteen

De pilot is uitgebreid met nog twee varianten. Deze twee proefvakken zijn aangelegd door Aannemer Straver en Zn. uit IJsselstein.

Bij proefvak 5 zijn de planken eerst uit de grond getrokken, het slechte gedeelte is afgezaagd, waarna de plank op zijn kop met een nieuw gezaagde punt weer is teruggeplaatst. Hierna is een nieuwe houten gording en deksloof op de beschoeiing geplaatst. Het resultaat mag gezien worden.

Bij proefvak 6 zijn de houten planken blijven staan waardoor er na het afzagen van het slechte deel een onderwaterbeschoeiing overblijft. Om de oever te  beschermen tegen afkalving door stroming en golfslag wordt het talud voorzien van stortsteen .  Hierdoor is het voor zowel mens als dier makkelijk om uit het water te komen. Dit proefvak sluit aan op een gedeelte waar de oever beschermd is met schanskorven.

Contact

Vragen over dit project? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl.