Afgerond: Oeververbetering De Bochtjes Nieuwegein

Welkom op de webpagina van het project Oeververbetering De Bochtjes Nieuwegein. Dit project is inmiddels afgerond begin 2024. Om u inzicht te geven in de werkzaamheden, houden we de webpagina nog enige tijd actief.

Om ervoor te zorgen dat regionale watersystemen en -keringen, zoals dijken en kades, veilig en betrouwbaar blijven, is regelmatig beheer en onderhoud nodig. Het waterschap voert deze werkzaamheden uit.

De beschoeiing langs de oevers van de Doorslag bij Geinoord, de IJsselsteinseweg aan dezelfde oever en onder de Geinoordbrug in Nieuwegein zijn hersteld door de bestaande beschoeiing te vervangen voor nieuwe houten beschoeiing. De oude beschoeiing is zoveel mogelijk verwijderd.

Project is afgerond en dukdalven zijn vervangen

Begin november 2023 is aannemersbedrijf Van Leeuwen G.W.W. bv uit Harmelen gestart met de werkzaamheden voor het verbeteren van de oevers. Voor de start van de werkzaamheden heeft Van Leeuwen een informatiebijeenkomst georganiseerd en zijn de perceeleigenaren en omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden en uitvoeringswijze.

Inmiddels zijn de werkzaamheden klaar. Na het vervangen van de beschoeiing zijn ook de dukdalven in de bocht ten zuiden van Geinoord 2 vervangen.

Een dukdalf is een paal in het water waar boten aan vastgelegd kunnen worden. Deze palen staan meestal aan het begin van een remmingswerk. (het gedeelte waar boten worden afgeremd)

Veel puin uit kanaal

In februari 2024 waren de werkzaamheden gestart ten noorden van de Geinoordbrug op de aansluiting van de Doorslag en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Om de nieuwe damwand te kunnen plaatsen moest de oude eerst worden verwijderd. Vervolgens maakte aannemer Van Leeuwen G.W.W. bv uit Harmelen onder water een strook van circa een meter breed en werden de planken van de nieuwe damwand geplaatst.

Puin tot twee meter diepte uit het kanaal gehaald
Op sommige plekken is er maar liefst tot twee meter diepte puin weggehaald. In het verleden was het namelijk gebruikelijk om overtollig puin te gebruiken als oeverconstructie. Dat was echter een goedkope en tijdelijke oplossing, omdat puin snel naar de bodem zakt. Het verwijderen van puin draagt bij aan een betere ecologische balans in het water. Daarnaast dragen we het zo netjes over aan de volgende generatie en bovendien zorgt het voor een diepere vaargeul wat gunstig is voor de waterdoorvoer en de recreatievaart.

Contact

Johan Leguijt

Projectleider

Telefoon (030) 634 57 00

E-mail johan.leguijt@hdsr.nl