Oeververbetering De Bochtjes Nieuwegein

Om ervoor te zorgen dat regionale watersystemen en -keringen, zoals dijken en kades, veilig en betrouwbaar blijven, is regelmatig beheer en onderhoud nodig.

Wat houdt het project in?

Uit onderzoek blijkt dat de beschoeiing langs de oever van de Doorslag ter hoogte van de Geinoordbrug in Nieuwegein op een aantal plekken niet meer in goede staat is. Om de beschoeiing te herstellen, gaan wij de bestaande houten beschoeiing vervangen door een nieuwe houten beschoeiing. De oude beschoeiing wordt zoveel als mogelijk verwijderd.

Waar staan we nu?

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan het ontwerp. Daarnaast zijn wij bezig met het voorbereiden van de vergunningsaanvraag  en de aanbestedingsprocedure om de werkzaamheden daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Relatie met andere projecten

Een deel van het water voor West-Nederland voert het waterschap aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel waar de Doorslag ook onder valt. In en langs deze route worden op dit moment diverse projecten uitgevoerd.

Maureen Bekke

Adviseur omgevingsmanagement

Telefoon(030) 634 57 00

E-mail Maureen.bekke@hdsr.nl

Meer informatie over (projecten langs) de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel vindt u op deze website onder de pagina Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer