Oeververbetering De Bochtjes Nieuwegein

Om ervoor te zorgen dat regionale watersystemen en -keringen, zoals dijken en kades, veilig en betrouwbaar blijven, is regelmatig beheer en onderhoud nodig.

Wat houdt het project in?

Uit onderzoek blijkt dat de beschoeiing langs de oever van de Doorslag ter hoogte van de Geinoordbrug in Nieuwegein op een aantal plekken niet meer in goede staat is. Om de beschoeiing te herstellen, gaan wij de bestaande houten beschoeiing vervangen door een nieuwe houten beschoeiing. De oude beschoeiing wordt zoveel als mogelijk verwijderd.

Waar staan we nu?

Op dit moment hebben we het definitieve ontwerp uitgewerkt en heeft gemeente Nieuwegein, als bevoegd gezag, een omgevingsvergunning voor de uitvoering van de werkzaamheden afgegeven. De komende tijd zijn we bezig om het bestek op te stellen zodat we de werkzaamheden kunnen aanbesteden. Dat betekent dat wij aan de hand van het definitieve ontwerp en door ons gestelde eisen een aannemer kiezen en afspraken maken met deze aannemer over de uitvoering van de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de aannemer na het vaarseizoen van 2023 aan de slag gaat.

Relatie met andere projecten

Een deel van het water voor West-Nederland voert het waterschap aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel waar de Doorslag ook onder valt. In en langs deze route worden op dit moment diverse projecten uitgevoerd.

Contact

Johan Leguijt

Projectleider

Telefoon (030) 634 57 00

E-mail johan.leguijt@hdsr.nl

Meer informatie over (projecten langs) de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel vindt u op deze website onder de pagina Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer