Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

(Samen)werken aan een mooie rivier

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is een essentieel onderdeel van het hoofdwatersysteem van ons waterschap en hét onderdeel met potentie voor verbetering van dat hoofdwatersysteem. De komende jaren vinden hier tal van werkzaamheden plaats.

De basis van deze werkzaamheden wordt gevormd door (achterstallig) onderhoud na de overname van RWS in 2013. Hiervoor wordt de gehele GHIJ gebaggerd, wordt 25 km oever hersteld en worden de Waaiersluis en Doorslagsluis gerenoveerd. Met het baggeren vergroten we tegelijkertijd de doorvoercapaciteit van zoetwater naar West Nederland. En met het herstellen van de oevers wordt gelijk ook de regionale kering op orde gebracht volgens de normen voor 2021. Langs de noordzijde van de GHIJ vindt het op orde brengen van de waterkering plaats in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De omgeving kenmerkt zich door de kleinschaligheid met honderden belanghebbenden, met name op het gebied van vrijetijdseconomie. De betrokken overheden werken samen in een ambtelijk en bestuurlijk platform. Samen hebben wij een ambitiedocument opgesteld, waarin de intentie is afgesproken om gezamenlijk te werken aan een mooie GHIJ en de plannen op elkaar af te stemmen en synergie na te streven.

Oeverbeschoeiingen

Oevers IJsselstein

Het opknappen van de oevers doen we niet allemaal in één keer: sommige stukken van de beschoeiing zijn nog goed of net vervangen. We geven voorrang aan de slechtere stukken. Eind augustus wordt de oeverbeschoeiing in Montfoort tussen de Boslaan/Waterpoort en de Johan de Ridderlaan vervangen.

Baggeren

Beunbak met duwboot aangepast formaat

Baggeren is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden.

Keringen

GHIJ-Noord

Een van de kerntaken van het waterschap is het op orde houden van de dijken. Langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) liggen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde dijken die het achterland beschermen tegen overstromen.

Sluizen

Waaiersluis Gouda

We zijn nu ook bezig met voorbereidende werkzaamheden om een aantal sluizen, zoals de Waaiersluis in Gouda en de Doorslagsluis in Nieuwegein op te knappen. De bruggen over de GHIJ zijn van de gemeenten.

Varen en ligplaatsen

P1050099

Het waterschap heeft het vaarwegbeheer en het nautisch beheer van de GHIJ overgenomen van Rijkswaterstaat.
Als u wilt varen op de rivier gelden er regels.

Actueel

Op de hoogte blijven

Molen Oudegein

Wilt u meer weten of heeft u een vraag over een project? Neem dan contact op met het projectteam informatieghij@hdsr.nl

  • Programmamanager, Jan Smorenburg
  • Omgevingsmanager, Esther Nieuwenhuis-Kleinveld
  • Technisch manager, Kees van der Vliet

Abonneer u op onze e-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.