Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Samenwerken aan een veilige en mooie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) stroomt van Nieuwegein naar Gouda, dwars door de historische stadjes IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Haastrecht. Het waterschap gaat de komende jaren aan de slag langs de rivier. Er liggen diverse opgaven, die we aangrijpen om de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel als totaal te verbeteren. Dat doen we samen met de omgeving. We knappen dijken, kaden en oevers langs de GHIJ op en gaan baggeren. Met het baggeren vergroten we tegelijkertijd de doorvoercapaciteit van zoetwater naar West-Nederland.

De omgeving kenmerkt zich door de kleinschaligheid met honderden belanghebbenden. De betrokken overheden werken samen in een ambtelijk en bestuurlijk platform. Samen hebben wij een ambitiedocument opgesteld. Daarin hebben we afgesproken om gezamenlijk te werken aan een mooie GHIJ en de plannen rondom de rivier op elkaar af te stemmen.

Oevers

Oevers IJsselstein

Diverse oevers hebben onderhoud nodig. Het opknappen van de oevers doen we niet allemaal in één keer: sommige stukken van de beschoeiing zijn nog goed of net vervangen. We geven voorrang aan de slechtere stukken.

Dijken

GHIJ-Noord

Een van de kerntaken van het waterschap is het op orde houden van de dijken. Langs de GHIJ liggen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde dijken die het achterland beschermen tegen overstromen.

Sluizen

Waaiersluis Gouda

We zijn nu ook bezig met voorbereidende werkzaamheden om een aantal sluizen, zoals de Waaiersluis in Gouda en de Doorslagsluis in Nieuwegein op te knappen. De bruggen over de GHIJ zijn van de gemeenten.

Baggeren

Beunbak met duwboot aangepast formaat

Baggeren is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden. De komende tijd wordt er niet gebaggerd ivm de onduidelijkheid rondom PFAS.

Varen en ligplaatsen

P1050099

Het waterschap heeft het vaarwegbeheer en het nautisch beheer van de GHIJ overgenomen van Rijkswaterstaat.
Als u wilt varen op de rivier gelden er regels.

Actueel

Op de hoogte blijven

Molen Oudegein

Wilt u meer weten of heeft u een vraag over een project? Neem dan contact op met het projectteam informatieghij@hdsr.nl

  • Programmamanager, Herman Lokhorst
  • Omgevingsmanager, Esther Nieuwenhuis-Kleinveld
  • Omgevingsmanager GHIJ-Noord: Cathelijne van Haselen
  • Technisch manager, Kees van der Vliet

Abonneer u op onze e-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.