Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Wat zijn we aan het doen

Op 1 januari 2013 heeft het waterschap de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) overgenomen van RWS. De GHIJ stroomt van Nieuwegein naar Gouda, dwars door de historische stadjes IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Haastrecht.

Het waterschap verricht de komende jaren veel werk in en langs de GHIJ. We knappen keringen en oevers op en gaan baggeren. Hiermee werken we aan de veiligheid van het gebied. Ook zorgen we er met de maatregelen voor dat de aanvoer van zoet water in perioden van droogte (Klimaatbestendige Water Aanvoer), en afvoer in natte periodes gewaarbaarborgd is.

Bij al deze maatregelen willen we de mogelijkheid aangrijpen om de rivier als totaal een kwaliteitsimpuls te geven.

Oeverbeschoeiingen

Oevers IJsselstein

Het opknappen van de oevers doen we niet allemaal in één keer: sommige stukken van de beschoeiing zijn nog goed of net vervangen. We geven voorrang aan de slechtere stukken. In januari is gestart met een pilot proefvakken in IJsselstein.

Baggeren

Beunbak met duwboot aangepast formaat

Baggeren is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden.

Keringen

GHIJ-Noord

Een van de kerntaken van het waterschap is het op orde houden van de dijken. Langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) liggen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde dijken die het achterland beschermen tegen overstromen.

Sluizen

Waaiersluis Gouda

We zijn nu ook bezig met voorbereidende werkzaamheden om een aantal sluizen, zoals de Waaiersluis in Gouda en de Doorslagsluis in Nieuwegein op te knappen. De bruggen over de GHIJ zijn van de gemeenten.

Varen en ligplaatsen

P1050099

Het waterschap heeft het vaarwegbeheer en het nautisch beheer van de GHIJ overgenomen van Rijkswaterstaat.
Als u wilt varen op de rivier gelden er regels.

Actueel

Op de hoogte blijven

Molen Oudegein

Wilt u meer weten of heeft u een vraag over een project? Neem dan contact op met het projectteam informatieghij@hdsr.nl

  • Programmamanager, Jan Smorenburg
  • Omgevingsmanager, Esther Nieuwenhuis-Kleinveld
  • Technisch manager, Kees van der Vliet

Abonneer u op onze e-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.