Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

(Samen)werken aan een mooie rivier

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) stroomt van Nieuwegein naar Gouda, dwars door de historische stadjes IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Haastrecht. Het waterschap gaat de komende jaren aan de slag langs de rivier. Er liggen diverse opgaven, die we aangrijpen om de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel als totaal te verbeteren. Dat doen we samen met de omgeving. We knappen kaden en oevers op en gaan baggeren. Met het baggeren vergroten we tegelijkertijd de doorvoercapaciteit van zoetwater naar West-Nederland.

Aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel ligt een dijk tussen Achthoven–Oost (aansluiting Meerndijk) tot aan de Enkele Wiericke (Hekendorp). Deze dijk voldoet op een aantal plaatsen niet aan de nieuwe veiligheidsnorm die sinds 1 januari 2019 van kracht is. Hoewel er geen sprake is van een onveilige situatie, is het wel van belang dat de dijk voldoende hoog en sterk is. Daarom wordt de dijk verbeterd.

De omgeving kenmerkt zich door de kleinschaligheid met honderden belanghebbenden. De betrokken overheden werken samen in een ambtelijk en bestuurlijk platform. Samen hebben wij een ambitiedocument opgesteld. Daarin hebben we afgesproken om gezamenlijk te werken aan een mooie GHIJ en de plannen rondom de rivier op elkaar af te stemmen.

Oeverbeschoeiingen

Oevers IJsselstein

Het opknappen van de oevers doen we niet allemaal in één keer: sommige stukken van de beschoeiing zijn nog goed of net vervangen. We geven voorrang aan de slechtere stukken. Eind augustus wordt de oeverbeschoeiing in Montfoort tussen de Boslaan/Waterpoort en de Johan de Ridderlaan vervangen.

Baggeren

Beunbak met duwboot aangepast formaat

Baggeren is nodig om de vaarweg voldoende breed en diep te houden.

Keringen

GHIJ-Noord

Een van de kerntaken van het waterschap is het op orde houden van de dijken. Langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) liggen zowel aan de noord- als aan de zuidzijde dijken die het achterland beschermen tegen overstromen.

Sluizen

Waaiersluis Gouda

We zijn nu ook bezig met voorbereidende werkzaamheden om een aantal sluizen, zoals de Waaiersluis in Gouda en de Doorslagsluis in Nieuwegein op te knappen. De bruggen over de GHIJ zijn van de gemeenten.

Varen en ligplaatsen

P1050099

Het waterschap heeft het vaarwegbeheer en het nautisch beheer van de GHIJ overgenomen van Rijkswaterstaat.
Als u wilt varen op de rivier gelden er regels.

Actueel

Op de hoogte blijven

Molen Oudegein

Wilt u meer weten of heeft u een vraag over een project? Neem dan contact op met het projectteam informatieghij@hdsr.nl

  • Programmamanager, Jan Smorenburg
  • Omgevingsmanager, Esther Nieuwenhuis-Kleinveld
  • Technisch manager, Kees van der Vliet

Abonneer u op onze e-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.