Projectplan Dijk- en oeververbetering Willeskop deel 2

Vaststelling

Toelichting op projectplan 1.6.1

1.6.1 Geluidsoverlast

In de directe omgeving van het werk staan verschillende woningen en bedrijfsgebouwen. De aannemer moet voldoen aan de wettelijke richtlijnen uit het Bouwbesluit 2012. In deze richtlijn is omschreven wat het maximaal toelaatbare geluidsniveau mag zijn op gevels van woningen en andere gebouwen. Extra geluidsoverlast voor de omgeving is met name gerelateerd aan het gebruik van machines en het bijbehorende wegverkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. HDSR zal de aannemer uitdagen om geluidsoverlast te minimaliseren in uitvoeringswijze en materieelkeuze.

Toelichting op projectplan 1.5.1

1.5.1 Archeologisch onderzoek

HDSR heeft voor het gehele projectgebied een historisch vooronderzoek archeologie laten uitvoeren. Uit het vooronderzoek blijkt dat langs de dijk archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Vanwege de kans op archeologische resten is aanvullend archeologisch booronderzoek uitgevoerd, met name ter hoogte van de graafwerkzaamheden voor de natuurvriendelijke oevers. Op basis van de resultaten uit het onderzoek blijkt dat op de locaties van de boringen geen archeologische resten bedreigd worden.

Toelichting op projectplan 1.4.3

1.4.3 Aanleggen natuurvriendelijke oevers

Daarnaast worden natuurvriendelijke oevers aangelegd om de overgang van water naar land te verbeteren. Dit biedt meer ruimte aan planten en dieren, zoals oever- en onderwaterplanten die gedijen in drassige bodems en ondiep water. Deze geleidelijke overgang tussen land en water wordt ook wel een plas-dras zone genoemd en is belangrijk voor verschillende diersoorten, waaronder vissen, vogels, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren.

Toelichting op projectplan 1.6.4

1.6.4 Bereikbaarheid van de GHIJ

De GHIJ is een belangrijke vaarroute voor de recreatievaart en in beperkte mate voor de beroepsvaart. Omdat op de GHIJ het ‘binnenvaartpolitieregelement’ (BPR) geldt moet de aannemer rekeningen houden met de regels en moet zij maatregelen nemen om de hinder te beperken. Het kan voorkomen dat de vaarweg voor korte duur wordt gestremd.

Toelichting op projectplan 1.4.1

afbeelding toelichting 1.4.1

1.4.1 Houten damwand op verschillende hoogtes en verschillende lengtes

Een groot deel van de oevers ligt buiten de bebouwde kom van Montfoort en Oudewater. Omdat de hoogte van de grond langs de dijk niet overal gelijk is, wordt de houten damwand afhankelijk van de locatie op verschillende hoogtes aangelegd. De lengtes van de plank variëren ook per locatie.

Houten damwand op NAP +0,90 meter

Dit ontwerp bestaat uit een houten constructie die op een hoogte van NAP +0,90 meter wordt aangebracht. Achter de damwand wordt het dijkprofiel aangelegd op NAP +1,10. Indien er een zware belasting op de constructie wordt uitgeoefend is het noodzakelijk om de constructie te verankeren.

Houten damwand op NAP +1,10 meter

Dit ontwerp bestaat uit een houten constructie die op een hoogte van NAP +1,10 meter word aangebracht. Deze oplossing zal worden toegepast bij percelen waar het bestaande terrein al op deze hoogte ligt.

Toelichting op projectplan 1.4.2

Afbeelding pro lock

1.4.2 Prolock damwand op verschillende hoogtes

Op een aantal plekken is een houten damwand niet sterk genoeg. Op deze plekken is een sterkere constructie nodig en wordt er uitgeweken naar een Prolock damwand. Een Prolock damwand is een combinatie van stalen buispalen, met een kunststofscherm. De lengte van het Prolock scherm is afhankelijk van de bodemdiepte. Het scherm moet een deel in de bodem staan om uitspoeling onderaan het scherm te voorkomen. Prolock damwand wordt op 35 centimeter boven streefpeil aangelegd. De kunststofschermen zijn van gerecycled kunststof en zorgen ervoor dat de grond van de dijk op haar plek blijft.

Toelichting op projectplan 1.4.3

Afbeelding oever 1.4.3.

1.4.3 Natuurvriendelijke oever inclusief hardhouten damwand

Bij deze oplossing wordt de houten damwand op NAP + 0,80 meter en 25 centimeter boven streefpeil geplaatst. Achter de damwand wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd met een geleidelijke aflopende overgang van land naar water. Ook voor dieren die in het water en op het land leven is de natuurvriendelijke oever belangrijk.  Denk aan vissen, vogels, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren.

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers zorgt ook voor extra ruimte voor waterberging. Dit is belangrijk omdat de GHIJ naast een vaarweg belangrijk is voor de afvoer van overtollig regenwater en de aanvoer van zoet water naar het westen in droge tijden. De damwanden bieden de natuurvriendelijke oevers bescherming tegen golven en sterke stromingen veroorzaakt door het vaarverkeer.

Wat voor een kade wordt er bij uw perceel gerealiseerd?

overzicht kade 2

Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen ontstaan. Bijvoorbeeld over welke type oever wij hanteren bij uw perceel. Hieronder treft u een PDF-bestand waarmee u kunt bekijken welke oevers het waterschap hanteert bij uw perceel.

Contact & vragen

Vraag en antwoorden

Lees hier de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden over Willeskop deel 2. Heeft u een vraag die er niet tussen staat, neem dan contact met ons op. Onze omgevingsmanagers staan u graag te woord.

Contact

Vragen over dit project?

Mail naar de adviseur omgevingsmanagement Erika Copier: willeskopghij@hdsr.nl