Nieuwsbrief april 2024 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

nieuwsbrief foto
Nieuwsbrief april 2024

Er is weer van alles gebeurd in en rondom de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen. Lees snel verder!

Terugplaatsen gerestaureerde Romeijnsdeuren in Oudewater

Persfoto 2

Op woensdag 20 maart stond er een bijzonder moment gepland. De Romeijnsdeuren, twee belangrijke deuren die de historische binnenstad beschermen tegen het water van de GHIJ, zijn gerestaureerd en door het waterschap teruggehangen in oorspronkelijke staat.

Vaststelling projectplan van Dijk- en oeververbetering Willeskop

Vaststelling

De plannen om de werkzaamheden in het project Dijk- en oeververbetering Willeskop aan de zuidzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel uit te voeren zijn vastgesteld. Op het ontwerp-projectplan, dat van 13 december 2023 t/m 24 januari 2024 ter inzage heeft gelegen, zijn twee zienswijzen binnengekomen. Het college van Dijkgraaf en hoogheemraden heeft het projectplan op 26 maart 2024 vastgesteld.

Inventarisatie objecten, bomen en beplanting Willeskop 2

nieuwsbrief foto

Slijpkruik en Copijn hebben namens het waterschap een inventarisatie gemaakt van alle objecten langs de kering, inclusief steigers, vlonders, botentakels, enz. Eigenaren met bomen aan de oever worden benaderd om ze te verwijderen voor oeverwerkzaamheden en te bespreken welke bomen ervoor terug kunnen komen. Indien er beplanting in de beschermingszone staat, ontvangen perceeleigenaren een brief met details hierover.

Herplant-plan van het waterschap

forest-trees-perspective-bright-957024

Voor elke boom of struik die gekapt wordt, wordt een nieuwe teruggeplant. Het liefst op dezelfde plek waar ook gekapt is. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de boom of struik op een andere locatie teruggeplant. Bijvoorbeeld op het terrein van de eigenaar iets verder van de dijk of op een andere locatie in de buurt. Om te bepalen waar, wanneer en welke bomen en struiken er teruggeplant worden, stelt HDSR een herplantplan op. In het herplantplan staan ook de aantallen van kap en herplant.

Veel puin uit kanaal in Nieuwegein

Foto artikel de Bochtjes

De beschoeiing langs de oevers van de Doorslag bij Geinoord, de IJsselsteinseweg aan dezelfde oever en onder de Geinoordbrug in Nieuwegein zijn hersteld door de bestaande beschoeiing te vervangen voor nieuwe houten beschoeiing. Het verwijderen van puin draagt bij aan een betere ecologische balans in het water. Daarnaast dragen we het zo netjes over aan de volgende generatie en bovendien zorgt het voor een diepere vaargeul wat gunstig is voor de waterdoorvoer en de recreatievaart.

Extra waterberging in natuurgebied Willeskop

waterberging

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel heeft een belangrijke functie voor de waterafvoer binnen het beheergebied van het waterschap. De verwachting is wel dat deze afvoermogelijkheden in de toekomst vaker beperkingen zullen krijgen als gevolg van klimaatverandering en optredende zeespiegelstijging. Om hier op in te spelen, heeft het waterschap in overleg met Staatsbosbeheer plannen gemaakt om extra waterberging te realiseren in natuurgebied Willeskop.

Oude veeneiken ontdekt van 1379 voor Christus

IMG_8411

Bij graafwerkzaamheden voor project waterberging Willeskop aan de GHIJ is onlangs een bijzondere ontdekking gedaan. Het Museum en Onderzoeksinstituut Naturalis in Leiden is ingeschakeld en heeft onderzoek gedaan naar 16 veeneiken die dateren uit 1379 voor Christus.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat deze veeneiken dateren uit de Nederlandse Midden-Bronstijd, met sommige stammen die teruggaan van 1360 tot wel 1379 voor Christus. De komende weken zullen alle monsters zorgvuldig worden geanalyseerd door deskundigen van Naturalis. Verwacht wordt dat de resultaten van dit onderzoek nieuwe inzichten zullen bieden uit de Midden-Bronstijd in Nederland.

Foto en auteur: M. Domínguez-Delmás, Naturalis Biodiversity Center

Keukentafelgesprekken project Achthoven - IJsselstein bijna afgerond

Project Achthoven foto

De eerste keukentafelgesprekken zijn gestart in februari en lopen t/m de maand april en zijn speciaal voor de perceeleigenaren waarvan het perceel grenst aan de nieuwe waterkering. Tijdens de gesprekken hebben we kennis gemaakt en antwoord gegeven op vele vragen. Misschien heeft u een vraag over wat voor een invloed deze aanpassing heeft op uw perceel of hoe wij uw veiligheid blijven borgen met het verleggen van de kering. Vraag het ons gerust.

Brief gemist?

Heeft u onze brief gemist en wilt u nog in gesprek komen met het waterschap? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl

Constructieve informatieavond perceeleigenaren

Ane IMG_20240226_193540

De afgelopen maand hebben we bijna alle perceeleigenaren tussen Montfoort en Oudewater (GHIJ noord project) gesproken waarvan het perceel grenst aan de nieuwe waterkering en waar de oeverconstructie moet worden vervangen. We hebben een toelichting gegeven op het ontwerp, de materiaalkeuze, de omgang van objecten op de dijk en de mogelijkheid voor meekoppelkansen. Perceeleigenaren wiens perceel net iets van de dijk afligt, zoals tussen Oudewater en Hekendorp, en alle anderen worden de komende tijd geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Dan kunt u het beste mailen naar info@ghij.nl

Wist u dat?

Wij aan nog meer interessante projecten werken op en langs de GHIJ? Meer hierover leest u op onze website.