Documenten

Nota's

Adviezen Team Omgevingskwaliteit

Het Omgevingskwaliteitsteam is een multidisciplinair, onafhankelijk team dat de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de voorbereiding en de uitvoering van de dijkversterking beoordeelt. Het team bestaat uit experts vanuit verschillende geledingen onder leiding van voormalig Rijksadviseur Natuur & Landschap, Eric Luiten

Ambities

Overig