Nieuwsbrief Wijk bij Duurstede - Amerongen

Header mailchimp logo WAM
December 2019

Het jaar zit er bijna op. Maar we zitten bij het project Wijk bij Duurstede – Amerongen niet stil. Via deze nieuwsbrief laten we u weten wat er allemaal gebeurt rond het project. Fijne dagen en tot volgend jaar!
Jannes van Hove, omgevingsmanager.

Kansrijke oplossingen in beeld voor de dijkversterking

NKO samenvatting

Het waterschap heeft samen met alle partners en bewoners drie kansrijke oplossingen voor de dijkversterking ontworpen. Vanuit deze oplossingen wordt gewerkt naar een voorkeursalternatief.

De historie van de dijk in beeld

Immaterieel erfgoed WAM

Tijdens bijzondere erfgoedbijeenkomsten hebben we veel mooie verhalen over de dijk opgehaald. Deze verhalen zijn op fraaie wijze verwerkt in de Nota Kansrijke Oplossingen.

Wat doet het waterschap met uw wensen?

Meekoppelen is meedoen

Het waterschap wil de dijk niet alleen sterker maken, maar waar mogelijk ook mooier of beter. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Wat doen we met uw wensen?

Stikstofuitspraak zorgt niet voor vertraging dijkversterking

Stikstof WAM

De stikstofuitspraak van de Raad van State in mei van dit jaar zorgt niet voor vertraging voor de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Wel is het project bezig met onderzoek rond de stikstofuitstoot.

Veldonderzoek langs de dijk

Metingen inpijn blokpoel

Ook de komende maanden doet het Hoogheemraadschap extra onderzoek op het traject Wijk bij Duurstede - Amerongen. De boringen en sonderingen geven een nog beter inzicht in de veiligheid van de dijk.

Herinrichting Lunenburgerwaard als koppelkans

Lunenburgerwaard

Het natuurontwikkelingsproject Lunenburgerwaard ligt dicht bij de dijkversterking. Daarom worden deze twee projecten gecombineerd.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons weten via sterkelekdijk@hdsr.nl.