Dijk- en oeververbetering Willeskop

Het project Dijk- en oeververbetering Willeskop ligt aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) en is gelegen tussen de bebouwde kom van Oudewater en de Rooms Katholieke kerk in Montfoort. Het waterschap gaat de oevers langs de zuidkant van de GHIJ herstellen, omdat deze niet overal stevig genoeg zijn. De waterkering, de dijk, wordt ook op orde gebracht om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Het gaat om een lengte van circa 6 kilometer.

Onderzoek naar de beste oplossingen

Voor het herstellen van de oevers en de dijk zijn verschillende oplossingen onderzocht. Oplossingen die recht doen aan het landschap en passen binnen de beschikbare ruimte. Ook is rekening gehouden met criteria als waterveiligheid, duurzaamheid, de impact op de omgeving en het milieu, de ruimtelijke kwaliteit, de kosten en het draagvlak. We vinden het daarbij belangrijk om zoveel mogelijk van onze ambities te realiseren en hebben met name aandacht besteed aan oplossingen met een natuurlijke uitstraling, natuurvriendelijkheid en het robuuster maken van het watersysteem.

Vastgesteld Voorkeursalternatief

In de Verkenningsfase zijn de meest passende oplossingen uitgewerkt tot 4 varianten. Dit noemen we het ‘Voorkeursalternatief’. Dit Voorkeursalternatief is op 15 maart 2022 vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap. Dit betekent dat het plan op hoofdlijnen is goedgekeurd. De volgende fase, is de ‘planuitwerkingsfase’. In deze fase wordt het plan verder in detail uitgewerkt en zullen wij de omgeving weer nauw betrekken.

Variant A1

Variant A1

Deze oplossing bestaat uit een houten grondkerende constructie tot 70 cm boven de waterlijn, afgewerkt met een houten gording. De oplossing kan het beste worden toegepast bij achtertuinen en bedrijventerreinen, waar geen ruimte is voor een meer natuurlijke oplossing. Het eindbeeld lijkt veel op de huidige bestaande situatie.

Variant A2

Variant A2

Deze oplossing bestaat uit een houten grondkerende constructie tot 70 cm boven de waterlijn, afgewerkt met een houten gording. Door de hoeveelheid grond die tegen de constructie staat dient deze constructie zwaarder uitgevoerd te worden dan andere alternatieven. Het eindbeeld lijkt veel op de bestaande situatie.

Variant B

Variant B

Hierbij brengen we ook een houten grondkerende constructie aan met een hoogte tussen de 0 en 20 cm boven de waterlijn. Vanaf daar komt een schuine helling tot de hoogte van het achterland. Deze kan bekleed worden met gras, of met ander materiaal om golfafslag te voorkomen. Voor deze oplossing is wat meer ruimte nodig dan voor variant A. Ook heeft deze oplossing een meer natuurlijke uitstraling.

Variant C

Variant C

Deze oplossing noemen we een plas-dras oever. Op de huidige oeverlijn wordt de beschoeiing onder het wateroppervlak geplaatst. Op zo’n 1 à 2 meter landinwaarts wordt een extra houten grondkerende constructie geplaatst. De zone daartussen is een natte zone met ondiep water. Hierdoor ontstaan veel kansen voor natuurontwikkeling en het vergroten van de biodiversiteit. Ook wordt hiermee extra  waterberging gecreëerd, waarmee we de rivier klaar maken voor de toekomst. Voor deze oplossing is enige ruimte nodig in het achterland.

Meekoppelkansen

Door ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven te koppelen aan de dijkverbetering kunnen we maatschappelijke meerwaarde leveren. We maken dan “werk met werk”. Dit worden meekoppelkansen genoemd. Voor het realiseren van meekoppelkansen is aanvullende financiering nodig van de initiatiefnemer(s).

Hoe nu verder?

We gaan het ontwerp verder uitwerken naar definitieve oplossingen. In deze fase betrekken we natuurlijk ook de bewoners en andere belanghebbenden. Ook starten we in deze fase de voorbereiding voor de realisatie. De uitvoeringswerkzaamheden zullen in 2023-2024 starten.

Contact

Vragen over dit project?
Mail naar omgevingsmanager Jelle Kootstra: jelle.kootstra@hdsr.nl
U kunt uw bericht ook sturen naar ons algemene e-mailadres: willeskopghij@hdsr.nl

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van alle projecten op en rondom de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.