Melding doen of vergunning aanvragen

Ons werk

Iedereen laten genieten van een veilige en schone wateromgeving. Dat is waar team Vergunningverlening voor staat. Samen met u bekijken we uw wens, controleren we op regelgeving en geven we (kosteloos) advies of toestemming.

Ja! Ik wil een vooroverleg aanvragen

Goed voorbereid geeft zekerheid. Vul het aanvraagformulier in en ontvang advies en tips. Zo weet u precies of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doorgeven.

Oppervlaktewater en waterkeringen

Vergunning aanvragen of een melding doen voor een wateractiviteit zoals bijvoorbeeld:

 • Dempen van oppervlaktewater en watergangen
 • Beschoeiing en damwanden
 • Dam en/of duiker aanleggen, wijzigen of verwijderen
 • Steigers en vlonders
 • Beplanting aanbrengen of verwijderen

Melding

Melding voor een wateractiviteit doorgeven

Vergunning

Vergunningaanvraag voor een wateractiviteit aanvragen

Tip!

Bekijk in de Vergunningchecker of er een vergunning- melding- of zorgplicht geldt voor een activiteit. Twijfelt u of is het niet duidelijk? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen.

Grondwateractiviteiten

Melding

Vergunning aanvraag grondwater onttrekken/lozen

Tip! Stuur de m.e.r. aanmeldnotitie mee als bijlage wanneer u de vergunningaanvraag invult.

Doorgeven startdatum, afmelding of jaaropgave

Na een verstrekte vergunning of ingediende melding kan het zijn dat er een verplichting is om informatie aan het waterschap te leveren over het initiatief. Dit wordt een informatieplicht genoemd. Het gaat hierbij om:

 • Startdatum grondwateronttrekking voor vergunning of melding
 • Start werkzaamheden waterstaatswerken
 • Afmelding grondwateronttrekking voor vergunning of melding
 • Jaaropgave grondwateronttrekking voor vergunning of melding

Ja, ik wil een startdatum, afmelding of jaaropgave doorgeven

Zelf opzoeken - vergunning-, melding- of zorgplicht

Zoek een activiteit op en bekijk of:

 • Er een vergunning aangevraagd moet worden;
 • Het indienen van een melding nodig is;
 • Er een zorgplicht geldt;
 • Andere regels gelden.

Ja! Ik wil controleren welke plichten van toepassing zijn op een activiteit.

Zelf opzoeken - (wettelijke) regels bij een activiteit

Voor het uitvoeren van een activiteit gelden er (wettelijke) regels waaraan een initiatiefnemer moet voldoen.

Regelgeving - landelijk en regionaal Utrecht en Zuid-Holland

Om het waterbeheer in goede banen te leiden heeft ieder waterschap eigen regionale regels en bestaat de Waterwet, deze geldt voor heel Nederland.

Behandeltermijn en geldigheidsduur

Informatie over het behandelen van een vergunning, melding of vooroverleg.

Bekendmakingen opzoeken

In het databestand vindt u:

 • Aangevraagde en verleende vergunningen
 • Meldingen voor activiteiten die voldoen aan de indieningsvereisten

Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten

U bent het niet eens met een besluit van het waterschap.

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl