Actuele Waterschapsverordening en Leggers

De Waterschapsverordening, Onderhoudsverordening, Profielenlegger en Onderhoudslegger (voorheen Keur en Leggers) zijn onderdeel van de regelgeving van het waterschap. In deze documenten staan de verbods- en gebodsbepalingen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken, wie welk onderhoud moet doen en wat de afmetingen moeten zijn.

Zowel de verordeningen als de Leggers worden regelmatig geactualiseerd. Op deze pagina vindt u de actuele versies. U heeft hiervandaan ook toegang tot oude versies en (indien van toepassing) nog niet vastgestelde nieuwe (concept)versies.

Waterschapsverordening

Onderhoudsverordening

De Onderhoudsverordening beschrijft de regels betreft het onderhoud. Vanaf 1 januari 2024 geldt de volgende Onderhoudsverordening:

De Profielenlegger

De Profielenlegger beschrijft aan welk profiel en afmetingen een watergang, kunstwerk of waterkering moet voldoen. Vanaf 1 januari 2024 geldt de volgende Profielenlegger:

De Onderhoudslegger

De Onderhoudslegger beschrijft wie er onderhoudsplichtig is voor een (deel van een) watergang, kunstwerk of waterkering. Vanaf 1 januari 2024 geldt de volgende Onderhoudslegger:

Het gebruik van de digitale kaarten

Wanneer u een kaart bij de Waterschapsverordening of Leggers wilt bekijken en gebruiken, volg dan wanneer de kaart in beeld is onderstaande stappen:

  • Vul de gewenste locatie in onder 'Zoeken' (midden, bovenaan in beeld).
  • Klik de vinkjes aan voor de gewenste voorgrondlagen (watersystemen), bijvoorbeeld Waterkeringen en Legger Oppervlaktewater.
  • Bekijk eventueel de legenda voor de bijzonderheden in het gebied.
  • Klik op de geopende kaart op een onderdeel, bijvoorbeeld een watergang of een kunstwerk. Er verschijnt dan een popup-venster met extra informatie over dat object.

Eerdere versies

Eerdere versies van Keur en Leggers zijn nog beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd.

Toekomstige versies

Bekijk of er mogelijk nieuwe (concept)versies zijn van de Waterschapsverordening, Onderhoudsverordening en Leggers (voorheen Keur en Leggers) en zo ja, wanneer deze ingaat.