Onderhoud van een dijk, sloot of andere watergang

Ons werk - controle op onderhoud dijk, sloot en andere watergangen

Het Schouwteam controleert het onderhoud (uitgevoerd door onderhoudsplichtigen) op dijken, kaden, sloten en andere watergangen in de provincie Utrecht en een deel van Zuid Holland. Dit doen we om ons maatschappelijk doel te waarborgen: schoon waterveilige dijken en droge voeten.

Zelf regelen

U heeft een brief ontvangen van het Schouwteam over uw onderhoudsplicht op een dijk, sloot of een andere watergang.

Maak uw keuze

Voor het aanvragen van een ontheffing of meer informatie verwijzen we u naar pagina Ontheffing van onderhoud van sloten in natuurgebieden ten oosten van Utrecht.

Zienswijze indienen

U wordt doorgestuurd naar pagina "Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten".

Bezwaar indienen

U wordt doorgestuurd naar pagina "Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten".

Onderhoudsplicht

Alle eigenaren waarvan het perceel grenst aan een watergang (bijvoorbeeld een sloot), kade of een dijk hebben een onderhoudsplicht.  Dit kunnen particulieren zijn zoals agrariërs, maar ook gemeenten, stichtingen of andere organisaties.

Bekijk op de kaart wie onderhoudsplicht heeft

Baggeren sloot en tips

Meer informatie over het baggeren van een sloot of een andere watergang en antwoord op de veel gestelde vragen over baggeren.

Tips en veel gestelde vragen over onderhoud

Handige tips voor mensen met een onderhoudsverplichting. Onderhoud van een sloot of een andere watergang en antwoord op veel gestelde vragen zoals wanneer schapen op een dijk mogen grazen.

Wet- en regelgeving onderhoud

Wetten en regels voor onderhoudsplichtigen tijdens de schoonmaak van een sloot of dijk. Deze afspraken zorgen ervoor de waterplanten en waterdieren beschermd blijven.

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur Telefoon (030) 209 73 65