Houtschouwcontrole

Hout zoals takken van bomen of struiken in een sloot of langs de oever kan een belemmering zijn voor een goede doorstroming. Vind hier de onderhoudswerkzaamheden voor het schoonmaken van sloten en oevers.

Sloot en oever onderhouden

Hieronder vindt u de aandachtspunten van onderhoud en de daarbij horende wet- en regelgeving waar een eigenaar van een watergang aan moet voldoen. Het Schouwteam kijkt tijdens de houtschouw of deze werkzaamheden goed zijn uitgevoerd door onderhoudsplichtigen.

Type watergang?

De houtschouw controle geldt voor eigenaren waarvan het perceel grenst aan type primaire en/of tertaire watergang. Wilt u weten welke type watergang voor u geldt? Maak dan gebruik van de kaart.

Werkzaamheden onderhoudsplichtige

Hout van bomen en struiken die over en/of in het water hangen verwijderen.

  • Bij primaire watergangen gaat het om de oevers en begroeiing vanaf het aangrenzende perceel. U dient minimaal twee meter boven de waterlijn van het over en/of in het water hangend hout te verwijderen. De watergangen zelf worden onderhouden door het waterschap.
  • Bij tertiaire watergangen zoals scheisloten en binnensloten dient u alleen het in het water hangende hout te verwijderen welke dus de doorstroming kan belemmeren. U dient ook rekening te houden met begroeiing welke in de zomermaanden in bloei staan.

Wet- en regelgeving houtschouw

Er zijn regels opgesteld voor de onderhoudswerkzaamheden bij watergangen, om een goede balans te houden voor onder andere flora en fauna en goed waterbeheer .


Periode houtschouw

  • Van 25 oktober tot en met 8 november 2024
  • Het hele gebied (IJssel, Kromme Rijn, Oude Rijn en Leidsche Rijn)
  • De houtschouw wordt aangekondigd via de website www.overheid.nl

Waarom houtschouw

Bij de houtschouw worden de typen primaire en tertiaire watergangen gecontroleerd die grenzen aan een perceel. Het Schouwteam kijkt of de watergangen vrij zijn van hout, dit betekent dat er geen takken, boomwortels of ander houtsoort in een watergang mogen liggen of hangen. Dit doen we om de volgende redenen:

  • om ervoor te zorgen dat de doorstroming intact blijft. Dit is met name van belang zodra in het najaar de natte periode aanbreekt.
  • om ervoor te zorgen dat wij, als waterschap, onze werkzaamheden goed kunnen uitvoeren vanaf het water of vanaf de kant.

Schouwbrief ontvangen

Heeft u een schouwbrief gekregen over onderhoud aan watergangen? Dan kunt u op de aanschrijving reageren of het onderhoud gereed melden via  Zelf regelen.

Meerdere Schouwcontroles op een watergang

Ligt een perceel aan een van onderstaande watergangen? Dan zal er naast de houtschouw ook een najaarsschouw plaatsvinden.

  • Primaire watergang;
  • Secundaire watergang;
  • Belangrijke Tertiaire watergang.

Tips onderhoud & veel gestelde vragen

Bekijk de onderhoudstips voor sloten, dijken of baggeren.

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur Telefoon (030) 209 73 65