Najaarsschouw

De grote controle op het onderhoud van sloten, taluds, oevers, en duikers. Dit is om belemmering van een goede doorstroming te voorkomen in het najaar. Vind hier de onderhoudswerkzaamheden voor het schoonmaken.

Onderhoud van sloot, talud en duiker

Hieronder vindt u de aandachtspunten waar het Schouwteam naar kijkt tijdens een najaarsschouw. Bij het najaars onderhoud hoort een wet- en regelgeving waar een eigenaar van een watergang aan moet voldoen. Ook dit vindt u terug op deze pagina.

Type watergang?

De najaarsschouw geldt voor eigenaren waarvan het perceel grenst aan type primaire, secundaire en/of belangrijke tertaire watergang (bv hoogwatervoorzieningen). Wilt u weten welke type watergang voor u geldt? Maak dan gebruik van de kaart.

Onderhoudswerkzaamheden

Bij de najaarsschouw gelden onderstaande werkzaamheden:

  • Sloot schonen: overmatige begroeiing en obstakels, die de doorstroming belemmeren, verwijderen.
  • Sloot kanten maaien
  • Talud sloot, ingezakte/ingetrapte kanten herstellen.
  • duiker schoonmaken, onderhoud aan duiker uitvoeren.

Wet- en regelgeving die horen bij de onderhoudsverplichting

Er zijn regels opgesteld voor de onderhoudswerkzaamheden bij watergangen, om een goede balans te houden voor onder andere flora en fauna en goed waterbeheer .


Periode controle

  • Van 25 oktober tot en met 6 november 2024
  • De najaarsschouw wordt aangekondigd via de website www.overheid.nl

Waarom een najaarsschouw

In het najaar breekt de natte periode aan. De bodem raakt verzadigd met water en het meeste water dat valt moet voldoende afgevoerd kunnen worden. Het is dus belangrijk dat de sloten voor november geschoond zijn. Aan later schonen kleeft ook nog een praktisch probleem. Doordat de bodem nat is, wordt het machinaal schonen van de sloot lastig. De kans bestaat dat de machines het land beschadigen. Naast de afvoer van water in de winterperiode kan ook de aanvoer van water belangrijk zijn. Dit is met name voor de fruitteelt belangrijk. Zij gebruiken in het vroege voorjaar water voor de nachtvorstbestrijding. Bij de nachtvorstbestrijding is vaak een maximale doorstroomcapaciteit van de sloten nodig.

Schouwbrief ontvangen

Heeft u een schouwbrief gekregen over onderhoud aan watergangen? Dan kunt u op de aanschrijving reageren of het onderhoud gereed melden via  Zelf regelen.

Meerdere Schouwcontroles op een watergang

Ligt een perceel aan een van onderstaande watergangen? Dan zal er naast de najaarschouw ook een houtschouw  plaatsvinden.

  • Primaire watergang;
  • Secundaire watergang;
  • Belangrijke tertiaire watergang.

Tips onderhoud & veel gestelde vragen

Bekijk de onderhoudstips voor sloten, dijken of baggeren.

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur Telefoon (030) 209 73 65