Initiatiefnemers en onderhoudsplichtigen

Samen werken aan water

De maatschappelijke doelen van het waterschap zijn: schoon waterveilige dijken en droge voeten. Hierdoor kan iedereen genieten van een veilige en schone wateromgeving.

Bijdrage van een initiatiefnemer kan zijn:

  • Het regelen van een meld- of vergunningplicht;
  • Naleving onderhouds- of zorgplicht;
  • Naleving van wet- en regelgeving voor activiteiten zoals beplanting, demping, kabels en meer.

Bijdrage van een onderhoudsplichtige kan zijn:

  • Onderhoud op sloten, kaden of dijken;
  • Naleving van wet- en regelgeving van bijvoorbeeld agrarische activiteiten, vaar- of beweidingsverbod , gesloten dijkperiode en meer.

Bijdrage van het waterschap:

  • Bij het indienen van een melding of vergunningaanvraag, bekijken we de wensen, controleren we op regelgeving en geven advies of toestemming;
  • Controle op onderhoud op sloten, kaden en dijken;
  • Controle op naleving van wet- en regelgeving door initiatiefnemers en onderhoudsplichtigen;
  • Regelgeving waterbeheer.