Baggeren van een sloot of een andere watergang

Informatie over baggerrichtlijnen vindt u op onze pagina Gedragscode Wet Natuurbescherming - HDSR intra

Primaire watergangen:

  • worden gebaggerd door het waterschap of een ander openbaar lichaam.

Secundaire watergangen:

  • worden gebaggerd door het waterschap of een ander openbaar lichaam.

Tertiaire watergangen:

  • worden gebaggerd door eigenaar van het perceel dat grenst aan een sloot.

Wilt u weten welke type watergang voor u geldt? Maak dan gebruik van de kaart. Meer informatie over baggeren vindt u Baggeren - HDSR

Veel gestelde vragen over baggeren

Demonstratie baggerspuiten en ecologisch slootschonen

Een demonstratiemiddag  op de boerderij van P. van Mastwijk in Alphen aan de Rijn. Verschillende loonwerkers tonen hun manier van schonen. De eerste 4 machinecombinaties zijn voor het jaarlijks onderhoud (begroeiing wordt verwijderd en de kanten worden opgehaald). Hierna volgen 3 baggerspuitcombinaties (de aanwezige bagger wordt over het land gespoten). Met deze combinatie sla je twee vliegen in een klap: de bagger wordt gebruikt als meststof voor het land en de watergang blijft op voldoende diepte.

Een initiatief van de Groene Klaver en Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe-Wiericke in samenwerking met de waterschappen Rijnland en de Stichtse Rijnlanden.

Wet- en regelgeving

Bekijk de wet- en regelgeving voor het onderhoud op dijken, sloten en andere watergangen

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur

Telefoon (030) 209 73 65