Onderhoud van een dijk, sloot of andere watergang

Ons werk - controle op onderhoud dijk, sloot en andere watergangen

Het Schouwteam controleert het onderhoud (uitgevoerd door onderhoudsplichtigen) op dijken, kaden, sloten en andere watergangen in de provincie Utrecht en een deel van Zuid Holland. Dit doen we om ons maatschappelijk doel te waarborgen: schoon waterveilige dijken en droge voeten.

Zelf regelen - Organisatie

Onderhoudsplicht en werkzaamheden

Voor wie geldt een onderhoudsverplichting op een dijk, sloot of andere watergang en welke onderhoudswerkzaamheden horen daarbij?

Controle en onderhoud op sloten en ander water - 2023

Meer informatie vindt u op Onderhoudsplicht en werkzaamheden.

Controle en onderhoud op dijken - 2023

  • Dijkschouw 1e maandag van april,  juli en oktober

De onderhoudswerkzaamheden voor onderhoudsplichtigen verschilt per type watergang. Meer informatie vindt u op Onderhoudsplicht en werkzaamheden.

Baggeren sloot en tips

Meer informatie over het baggeren van een sloot of een andere watergang en antwoord op de veel gestelde vragen over baggeren.

Tips en veel gestelde vragen over onderhoud

Handige tips voor mensen met een onderhoudsverplichting. Onderhoud van een sloot of een andere watergang en antwoord op veel gestelde vragen zoals wanneer schapen op een dijk mogen grazen.

Wet- en regelgeving onderhoud

Wetten en regels voor onderhoudsplichtigen tijdens de schoonmaak van een sloot of dijk. Deze afspraken zorgen ervoor de waterplanten en waterdieren beschermd blijven.

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur Telefoon (030) 209 73 65