Zelf regelen

Vergunning aanvragen of activiteit melden

Wilt u een activiteit ondernemen bij water? Dan moet u hier mogelijk melding van maken of hiervoor een vergunning aanvragen. Maak gebruik van de vergunningchecker en de activiteitenzoeker.

Inloggen Mijn Stichtse Rijnlanden

Bekijk de status van uw vergunningsaanvraag of melding van activiteit. Inloggen kan met uw DigiD of E-Herkenning. Een account aanmaken is niet nodig.

Incident met water of klacht melden

Voor calamiteiten, niet-spoedeisende meldingen en klachten over geuroverlast door de zuivering in Utrecht.

Subsidie aanvragen

Financiële steun voor agrarische, lokale en particuliere initiatieven die bijdragen aan een beter waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer.

Schouw: meer informatie opvragen

Heeft u een onderhoudsplicht voor een watergang en heeft u naar aanleiding van onze brief vragen? Of bent u op zoek naar nuttige onderhoudstips?

Publicatie watervergunningen en bezwaar indienen

Bekijk de bekendmakingen van onze besluiten terug en lees hoe u bezwaar maakt tegen een beslissing.

Verzoek om specifieke informatie indienen

Bent u op zoek naar specifieke informatie van het waterschap die niet op deze website staat? Kijk dan wat u kunt doen.